Du er her:

To nye nasjonalparker i Finnmark

Regjeringen har i dag vedtatt å opprette Seiland nasjonalpark og Varangerhalvøya nasjonalpark med tilliggende verneområder.

Seiland nasjonalpark / Sievjju álbmotmeahcci ligger på øya Seiland i Vest-Finnmark og er delt mellom kommunene Alta, Hammerfest og Kvalsund. Nasjonalparken har et areal på 316 kvadratkilometer. Ca 10 kvadratkilometer av dette er sjøområder.
Varangerhalvøya nasjonalpark / Várnjárgga álbmotmeahcci dekker sentrale deler av halvøya den har navn fra og er delt mellom kommunene Vardø, Båtsfjord, Vadsø og Unjárga/Nesseby. Nasjonalparken har et areal på 1804 kvadratkilometer. Inntil nasjonalparken er det samtidig opprettet Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde / Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci på 246 kvadratkilometer og Syltefjorddalen naturreservat / Oarddu luondumeahcci på 19 kvadratkilometer, slik at vernet totalt omfatter 2069 kvadratkilometer.
Berørte rettighetshavere, reinbeitedistrikt, lag og foreninger, statsetater, samt kommunene og fylkeskommunen vil med det første bli tilsendt informasjon om vernevedtaket, inkludert verneforskrifter og kart for de nye verneområdene. Grunneiere og rettighetshavere vil få nærmere informasjon om reglene for erstatning.
Enhver som ønsker det kan kontakte Fylkesmannen for å få tilsendt verneforskrift og kart over områdene.
Seiland:
Interaktivt kart (Naturbase - kommer når basen er oppdatert)
Varangerhalvøya:
Interaktivt kart (Naturbase - kommer når basen er oppdatert)
Kongelig resolusjon Varangerhalvøya (pdf)

Nyheter

Img_9311

Vern der det trengs!

Miljødirektoratet og Fylkesmannen har igjen blåst liv i en gammel plan om oppretting av ei rekke naturreservater på Finnmarksvidda. Her er kommentar fra Naturvernforbundet i Ávjovárri.

Coagesjavri
rri

Seminar om naturforvaltning i Guovdageaidnu

Naturvernforbundet i Ávjovárri arrangerer. i samarbeid med Guovdageainnu meahcceguovddáš og Sámi allaskuvla åpent seminar om naturforvaltning. Seminaret var planlagt i slutten av oktober 2018, men på grunn av problem med forelesere må det utsettes til januar 2019 Her kommer informasjon og foreløpig program

Viser fra 1 til 4 av totalt 24 artikler