Du er her:

Fra Laksefjordvidda der Grenselandet vil bygge vindkraftanlegg. (Foto> Michał Siarek)

Fra Laksefjordvidda der Grenselandet vil bygge vindkraftanlegg. (Foto> Michał Siarek).

Avvis Grenselandets oppkjøp!

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri 30.10,2020

Grenselandet AS, som vil bygge Norges største vindkraftanlegg på Laksefjordvidda, forsøker nå på alle måter å narret og kjøpe folk over på sin side. De har lova reindriftssamene mange millioner i erstatning og Sápmi Næringshage ti millioner som gave om de bare får bygge.
23.09.2020 fortalte avisa Ávvir at Finnmark Rein truer med å trekke seg som deleier i Sápmi Næringshage om det ikke kommer en klar uttalelse om at næringshagen avviser tilbudet. Direktøren sier: "Vi selger ikke bort framtida vår". Karasjok kommune har også klart motsatt seg byggeplanen og varaordføreren uttrykker at "det agnet biter vi ikke på".

Naturvernforbundet i Ávjovárri støtter fullt ut Finnmark Rein og Karasjok kommune i denne saka. Vi er samtidig svært skuffa når vi ser hva øvrige eiere i Næringshagen svarer. Styreleder Arvid Mathisen vil ikke avvise tilbudet og de andre kommunene synes ikke å ville gjøre noe i saka.
Grenselandets plan blir det største inngrepet i natur og reinbeite som noen gang har vært i Finnmark. mye større enn den berømte Alta-utbygginga. Vi forventer at samiske kommuner nå kraftfullt forsvarer naturen og livsgrunnlaget og ber om at alle berørte kommunestyrer gjør klare vedtak mot utbyggingsplanene og oppkjøpsforsøket.

Ávjovári luonddugáhttenlihttu / Naturvernforbundet i Ávjovárri

Svein Lund
leder

Piera Jovnna Somby
nestleder

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.10.2020

Nyheter

Sametingets plenumsbehandling av Fosen-saken

Vi støtter Sametingets krav om oppfølging av Fosen-dommen

10.03.2022 | Sist oppdatert: 10.03.2022

Sametinget gjorde i dag et svært tydelig vedtak med krav om at vinterbeitene som er tapt til Roan og Storheia vindkraftverk på Fosen skal restaureres. Dette er et pågående menneskerettighetsbrudd, som dømt av Høyesterett, som snarest må opphøre.

Viser fra 1 til 4 av totalt 72 artikler