Du er her:

Bieggamillut Gilevuonas

Bieggamillut Gilevuonas. Foto: Svein Lund

Fápmohuksen ja el-fápmolinját Finnmárkkus

Finnmárkui leat huksejuvvon moanat stuorit ja unnit čáhcefápmorusttegat. Stuorimus lea Álttá el-fápmorusttet, mii bákkus huksejuvvui vaikko báikki olbmot ja luondduberošteaddjit miehtá riikka sakka vuosttaldedje. Sihke ovdal ja maŋŋil leat máŋga čázádaga áitojuvvon dulvaduvvot. Mii háliidat suddjet čázádagaid mat vel gávdnojit fylkkas ja eatge mieđit dulvademiide. Dál lea plánejuvvon hukset stuorra el-fápmolinjáid mii manná fylkka čađa. Luonddugáhttenlihttu vuosttalda dán plána, go dat mielddis buktá stuorra billistemiid lundui ja boazodollui. Stuora bieggafápmomillut plánejuvvojit huksejuvvot fylkii. Luonddugáhttenlihttu oaivvilda ahte bieggamillut leat dohkálaš energiijavuohki, muhto háliida ahte vahágat galget vuđolaččat árvvoštallojuvvot ovdal go vejolaš ođđa lobit hukset bieggamilluid juolluduvvojit.

På norsk

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Raudfjellrein
Pressemelding fra redaksjon for vindkraftrapport

Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder, er en katastrofe for natur, naturmangfold og friluftsliv. Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov og fordi miljømyndighetene er satt helt på sidelinja. Konsekvensutredningene er oftest utført av selskap med nær tilknytning til vindkraftbransjen, og beslutningsgrunnlaget er svært mangelfullt og ubalansert. Likevel blir slike utredninger lagt til grunn for konsesjonsbehandlinga. En stor del av utbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Vindgarte
Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri 22.02.2020

Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene?

Alle inngrep i naturen blir nå begrunna med at det er nødvendig for klimaet. I Finnmark skal det bygges vindindustrianlegg etter hele kysten, langt innover vidda og på fiskefelta, for å gi "utslippsfri kraft". Nussir skal utvinne kobber for "det grønne skiftet". Elkem Tana skal utvide fordi "fornybarindustrien" trenger kvarts. Det skal bygges monsterlinje tvert gjennom Finnmark fordi Norge skal bli "Europas grønne batteri".

Vindkraft

Gullgruve ved Rásttigáisá?

Under overskrifta «Mener det blir en gullgruve for Finnmark» har iFinnmark 30.12.2019 et kjempeoppslag om vindkraftanlegget som Grenselandet AS planlegger å bygge på Laksefjordvidda ved Rásttigáisá.

Viser fra 17 til 20 av totalt 63 artikler