Du er her:

Bieggamillut Gilevuonas

Bieggamillut Gilevuonas. Foto: Svein Lund

Fápmohuksen ja el-fápmolinját Finnmárkkus

Finnmárkui leat huksejuvvon moanat stuorit ja unnit čáhcefápmorusttegat. Stuorimus lea Álttá el-fápmorusttet, mii bákkus huksejuvvui vaikko báikki olbmot ja luondduberošteaddjit miehtá riikka sakka vuosttaldedje. Sihke ovdal ja maŋŋil leat máŋga čázádaga áitojuvvon dulvaduvvot. Mii háliidat suddjet čázádagaid mat vel gávdnojit fylkkas ja eatge mieđit dulvademiide. Dál lea plánejuvvon hukset stuorra el-fápmolinjáid mii manná fylkka čađa. Luonddugáhttenlihttu vuosttalda dán plána, go dat mielddis buktá stuorra billistemiid lundui ja boazodollui. Stuora bieggafápmomillut plánejuvvojit huksejuvvot fylkii. Luonddugáhttenlihttu oaivvilda ahte bieggamillut leat dohkálaš energiijavuohki, muhto háliida ahte vahágat galget vuđolaččat árvvoštallojuvvot ovdal go vejolaš ođđa lobit hukset bieggamilluid juolluduvvojit.

På norsk

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Vindmøller_Gartefjellet(2)

Vindkraft i reinbeiteland

Hva betyr det for reinen og reindrifta om det blir bygd vindkraftanlegg i reinbeiteland? Vi kan nå presentere ei undersøking om dette, som viser erfaringene til reineiere som har fått bygd vindkraft i sine områder.

Dscn2389

Meldinger til Grenselandet AS og til NVE

Naturvernforbundet hadde mange medlemmer på plass da NVE nylig arrangerte folkemøte om vindkraftutbygging i Tana/Lebesby. En av dem har skrevet noen tanker i ettertid som åpne brev til utbyggeren Grenselandet og til forvaltningsinstitusjonen NVE.

Viser fra 29 til 32 av totalt 63 artikler