Du er her:

Bieggamillut Gilevuonas

Bieggamillut Gilevuonas. Foto: Svein Lund

Fápmohuksen ja el-fápmolinját Finnmárkkus

Finnmárkui leat huksejuvvon moanat stuorit ja unnit čáhcefápmorusttegat. Stuorimus lea Álttá el-fápmorusttet, mii bákkus huksejuvvui vaikko báikki olbmot ja luondduberošteaddjit miehtá riikka sakka vuosttaldedje. Sihke ovdal ja maŋŋil leat máŋga čázádaga áitojuvvon dulvaduvvot. Mii háliidat suddjet čázádagaid mat vel gávdnojit fylkkas ja eatge mieđit dulvademiide. Dál lea plánejuvvon hukset stuorra el-fápmolinjáid mii manná fylkka čađa. Luonddugáhttenlihttu vuosttalda dán plána, go dat mielddis buktá stuorra billistemiid lundui ja boazodollui. Stuora bieggafápmomillut plánejuvvojit huksejuvvot fylkii. Luonddugáhttenlihttu oaivvilda ahte bieggamillut leat dohkálaš energiijavuohki, muhto háliida ahte vahágat galget vuđolaččat árvvoštallojuvvot ovdal go vejolaš ođđa lobit hukset bieggamilluid juolluduvvojit.

På norsk

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Kjell_M_Derås_Havøysund
Leserinnlegg 12.02.2019. Svar til ordfører Sjursen i Måsøykommune

Naturglede – eller fornybar ordførersmerte i Måsøy?

Hvis ordføreren virkelig vil bidra i klimakampen med et tiltak som monner – så er svaret å styrke kystfiskerne og ta tilbake bearbeidelsen av fisken, i stedet for å sende råstoffet fisk på en reise verden rundt for bearbeiding og innpakning.

Hamnefjell14
Uttalelse fra årsmøte Naturvernforbundet i Finnmark 13.09.2020

Stopp Davvi og annen vindkraftutbygging i Finnmark!

Naturvernforbundet i Finnmark vil hilse opprettinga av Folkeaksjonen Leve Laksefjordvidda. Davvi vindkraftverk vil bety at et av våre mest spesielle inngrepsfrie naturområder vil bli rasert for alltid.

Viser fra 9 til 12 av totalt 63 artikler