Du er her:

NVE

NVE vil ha flere kraftverk i Finnmark. Vi har dessverre ikke bilder fra Korselva eller Stjernevann, har du det så send gjerne til oss.

NVE godkjenner kraftverk i Alta og Kvalsund

NVE har nå gitt tillatelse til bygging av to nye vannkraftverk; Stjernevann i Alta og Korselva i Kvalsund kommune. Begge kraftverka ligger i Fiettar reinbeitedistrikt, som også får Nussir-gruva.

Bare tre dager etter at Miljødirektoratet ga tillatelse til Nussir for å dumpe i Repparfjorden, ga NVE tillatelse til bygging av to vannkraftverk innafor det samme reinbeitedistriktet. Naturvernforbundet har tidligere protestert mot begge kraftverka, det samme har reindrifta og Sametinget.
Finnmarkseiendommen har derimot gitt sin velsignelse, og begge kraftverka skal bygges av Finnmark Kraft, der FeFo er medeier. Saka er allerede anka til Olje- og energidepartementet.

Samtidig har et annet kraftverk, Kjerringelva ved Langfjorden i Alta, fått avslag av NVE, men dette kan også ankes til OED.

Her kan du lese dokumenta i saka:
Stjernevann kraftverk
Korselva kraftverk
Kjerringelva kraftverk

Naturvernforbundet vil følge opp saka.


 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.12.2015

Nyheter

Vindkraft-i-finnmark-940x587

Omreisende seminar om vindkraft i Finnmark

14.09.2022 | Sist oppdatert: 23.09.2022

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark, sammen med DNT sentralt og Norges Naturvernforbund i Finnmark ønsker velkommen til et omreisende seminar om vindkraft, energiutbygging og naturforvaltning i Finnmark.

Sametingets plenumsbehandling av Fosen-saken

Vi støtter Sametingets krav om oppfølging av Fosen-dommen

10.03.2022 | Sist oppdatert: 10.03.2022

Sametinget gjorde i dag et svært tydelig vedtak med krav om at vinterbeitene som er tapt til Roan og Storheia vindkraftverk på Fosen skal restaureres. Dette er et pågående menneskerettighetsbrudd, som dømt av Høyesterett, som snarest må opphøre.

Viser fra 1 til 4 av totalt 73 artikler