Du er her:

Fra panelsamtale: Anders Eira, Kjell M. Derås, Áili Keskitalo, Therese Hugstmyr Woie, Beaska Niilas

Fra panelsamtale: Anders Eira, Kjell M. Derås, Áili Keskitalo, Therese Hugstmyr Woie, Beaska Niilas.

Vindkraftkamp i Sápmi og Nord-Norge

10.10.2020: Konferansen "Vindkraftkamp i Sápmi og Nord-Norge" - et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Finnmark, Motvind Norge, La Naturen Leve og NSR

Om konferansen, presentasjon fra NSRs nettside: 

"Tap av natur, tradisjonelle områder og beiteland gjør at det vokser stor motstand mot utbygging av vindkraft i nord. På Fosen og på Øyfjellet har vi sett hvordan vindkraftutbygging fortrenger samisk reindrift fra våre tradisjonelle områder.

I vår la regjeringen fram sin stortingsmelding om vindkraft på land. Hva betyr Stortingsmelding nr. 28 i kampen mot vindkraftutbygginger i Sápmi og i Nord-Norge? La Naturen Leve, Norske Samers Riksforbund, Naturvernforbundet i Finnmark og Motvind Norge inviterer til en konferanse om landbasert vindkraft i nord, hvor vi prøver å besvare disse spørsmålene.

Ketil Kenseth (V), leder for Stortingets energi- og miljøkomité tar turen til Alta, Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), Anders Eira fra Protect Sápmi og Jan Olli, direktør for Finnmarkseiendommen er noen av de som kommer for å diskutere disse problemstillingene. Konferansen ledes av Anne Henriette Nilut fra Samerådet og Beaska Niillas fra NSR."

NSR (Norske Samers Riksforbund) hadde ansvar for informasjon om konferansen. 

Naturvernforbundet finansierte åpningsinnslaget – musikkvideoen Rásttigáissa

Opptak fra konferansen. 


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.07.2021

Nyheter

Sametingets plenumsbehandling av Fosen-saken

Vi støtter Sametingets krav om oppfølging av Fosen-dommen

10.03.2022 | Sist oppdatert: 10.03.2022

Sametinget gjorde i dag et svært tydelig vedtak med krav om at vinterbeitene som er tapt til Roan og Storheia vindkraftverk på Fosen skal restaureres. Dette er et pågående menneskerettighetsbrudd, som dømt av Høyesterett, som snarest må opphøre.

Viser fra 1 til 4 av totalt 72 artikler