Du er her:

Fra panelsamtale: Anders Eira, Kjell M. Derås, Áili Keskitalo, Therese Hugstmyr Woie, Beaska Niilas

Fra panelsamtale: Anders Eira, Kjell M. Derås, Áili Keskitalo, Therese Hugstmyr Woie, Beaska Niilas.

Vindkraftkamp i Sápmi og Nord-Norge

10.10.2020: Konferansen "Vindkraftkamp i Sápmi og Nord-Norge" - et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Finnmark, Motvind Norge, La Naturen Leve og NSR

Om konferansen, presentasjon fra NSRs nettside: 

"Tap av natur, tradisjonelle områder og beiteland gjør at det vokser stor motstand mot utbygging av vindkraft i nord. På Fosen og på Øyfjellet har vi sett hvordan vindkraftutbygging fortrenger samisk reindrift fra våre tradisjonelle områder.

I vår la regjeringen fram sin stortingsmelding om vindkraft på land. Hva betyr Stortingsmelding nr. 28 i kampen mot vindkraftutbygginger i Sápmi og i Nord-Norge? La Naturen Leve, Norske Samers Riksforbund, Naturvernforbundet i Finnmark og Motvind Norge inviterer til en konferanse om landbasert vindkraft i nord, hvor vi prøver å besvare disse spørsmålene.

Ketil Kenseth (V), leder for Stortingets energi- og miljøkomité tar turen til Alta, Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), Anders Eira fra Protect Sápmi og Jan Olli, direktør for Finnmarkseiendommen er noen av de som kommer for å diskutere disse problemstillingene. Konferansen ledes av Anne Henriette Nilut fra Samerådet og Beaska Niillas fra NSR."

NSR (Norske Samers Riksforbund) hadde ansvar for informasjon om konferansen. 

Naturvernforbundet finansierte åpningsinnslaget – musikkvideoen Rásttigáissa

Opptak fra konferansen. 


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.07.2021

Nyheter

Kjell_M_Derås_Havøysund
Leserinnlegg 12.02.2019. Svar til ordfører Sjursen i Måsøykommune

Naturglede – eller fornybar ordførersmerte i Måsøy?

Hvis ordføreren virkelig vil bidra i klimakampen med et tiltak som monner – så er svaret å styrke kystfiskerne og ta tilbake bearbeidelsen av fisken, i stedet for å sende råstoffet fisk på en reise verden rundt for bearbeiding og innpakning.

Hamnefjell14
Uttalelse fra årsmøte Naturvernforbundet i Finnmark 13.09.2020

Stopp Davvi og annen vindkraftutbygging i Finnmark!

Naturvernforbundet i Finnmark vil hilse opprettinga av Folkeaksjonen Leve Laksefjordvidda. Davvi vindkraftverk vil bety at et av våre mest spesielle inngrepsfrie naturområder vil bli rasert for alltid.

Viser fra 17 til 20 av totalt 72 artikler