Du er her:

Fra panelsamtale: Anders Eira, Kjell M. Derås, Áili Keskitalo, Therese Hugstmyr Woie, Beaska Niilas

Fra panelsamtale: Anders Eira, Kjell M. Derås, Áili Keskitalo, Therese Hugstmyr Woie, Beaska Niilas.

Vindkraftkamp i Sápmi og Nord-Norge

10.10.2020: Konferansen "Vindkraftkamp i Sápmi og Nord-Norge" - et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Finnmark, Motvind Norge, La Naturen Leve og NSR

Om konferansen, presentasjon fra NSRs nettside: 

"Tap av natur, tradisjonelle områder og beiteland gjør at det vokser stor motstand mot utbygging av vindkraft i nord. På Fosen og på Øyfjellet har vi sett hvordan vindkraftutbygging fortrenger samisk reindrift fra våre tradisjonelle områder.

I vår la regjeringen fram sin stortingsmelding om vindkraft på land. Hva betyr Stortingsmelding nr. 28 i kampen mot vindkraftutbygginger i Sápmi og i Nord-Norge? La Naturen Leve, Norske Samers Riksforbund, Naturvernforbundet i Finnmark og Motvind Norge inviterer til en konferanse om landbasert vindkraft i nord, hvor vi prøver å besvare disse spørsmålene.

Ketil Kenseth (V), leder for Stortingets energi- og miljøkomité tar turen til Alta, Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), Anders Eira fra Protect Sápmi og Jan Olli, direktør for Finnmarkseiendommen er noen av de som kommer for å diskutere disse problemstillingene. Konferansen ledes av Anne Henriette Nilut fra Samerådet og Beaska Niillas fra NSR."

NSR (Norske Samers Riksforbund) hadde ansvar for informasjon om konferansen. 

Naturvernforbundet finansierte åpningsinnslaget – musikkvideoen Rásttigáissa

Opptak fra konferansen. 


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.07.2021

Nyheter

Vindkraft

Gullgruve ved Rásttigáisá?

Under overskrifta «Mener det blir en gullgruve for Finnmark» har iFinnmark 30.12.2019 et kjempeoppslag om vindkraftanlegget som Grenselandet AS planlegger å bygge på Laksefjordvidda ved Rásttigáisá.

Havoy4

Ingen viktige miljø- og samfunnsinteresser?

NVE hevder at området i Finnmark som de har prioritert for nasjonal ramme for vindkraft har "lav grad av konflikt med nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser". Hva betyr det? Har de ikke registrert motstanden her, eller mener de at verken naturvern eller reindrift er nasjonalt viktige interesser?

Viser fra 29 til 32 av totalt 72 artikler