Du er her:


Foto: Forsvaret

Fiskeri og havbruk

Nordmenn er kanskje et folk av fiskere og båteiere, men det er mye vi ikke vet om det fantastiske livet under havoverflaten. Det som er sikkert er at miljøet i havet er under kraftig press fra menneskelig aktivitet.

Havets naturressurser er avgjørende for at verdens befolkning skal få mat, og fiske og havbruk er viktige næringer i Norge. Hva vi gjør betyr mye for hva resten av verden kan ha på middagsbordet. Derfor er vi forpliktet gjennom internasjonale avtaler til å forvalte havressursene forsvarlig.

De fleste norske fiskebestander forvaltes på en måte som hindrer overfiske og kollaps, og mange har bygget seg opp fra svært lave nivåer. Det er imidlertid grunn til bekymring for bestandene i noen områder, og spesielt for mange dyr og planter som lever på bunnen, slik som korallrev. Utstrakt ulovlig og uregulert fiske gjør at det ofte er vanskelig å vite hvor sterkt bestander kan høstes bærekraftig.

Kystfiske må prioriteres

Kystfisket gir høyere kvalitet på matfisken og er mer skånsomt mot naturen enn trålfiske med store fabrikkskip. Store områder tråles mange ganger i året, og tråling har allerede ødelagt mange av Norges kaldtvannskorallrev. Allikevel subsidieres trålflåten med flere hundre millioner kroner årlig gjennom fritak for CO2-avgift på drivstoff.

Naturvernforbundet mener at fiskeripolitikken må legges om. Kystfisket må prioriteres og trålfisket reduseres kraftig, blant annet gjennom å vri insentivene vekk fra bunntrål til mindre skadelige fiskemetoder. Det bør også innføres forbud mot skadelige fiskeredskaper i sårbare fjordområder, og på sikt bør all bruk av bunntrål avvikles.

En fullstendig vridning fra fabrikkskip til mindre båter kan gi 500 nye årsverk i fangstleddet, over 75 prosent reduksjon av drivstofforbruket og forskyving i beskatningsmønsteret mot større fisk.

Oppdrett har for store miljøkonsekvenser

Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks. Oppdrettsnæringen har svært stor negativ miljøpåvirkning. Hovedproblemene er genetisk trussel mot villfiskstammene gjennom rømming, overføring av sykdommer fra oppdrettsfisk til vill fisk, utslipp av lusemidler og andre kjemikalier, forurensning av fjordsystemer og press på andre fiskebestander globalt for å fore oppdrettsfisken.

Oppdrett kan ikke erstatte den naturlige produksjonen av mat i havet. Naturvernforbundet mener at oppdrettsnæringens økologiske fotavtrykk må reduseres betraktelig. Dette bør skje gjennom moratorium på nye konsesjoner og avvikling av gamle der driften ikke er bærekraftig. Samtidig må eksisterende oppdrettsanlegg bygges med lukkede løsninger, for å hindre rømming og forurensning. Bruken av kjemiske lusemidler må reduseres kraftig, da disse har vist seg å ha negativ påvirkning på reker, villfisk og andre organismer i havet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.01.2019

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

IStock-147521591 foto sugar0607 Istockphoto
Naturvernforbundet med krav til fiskeriminister Harald Nesvik

Følg Tromsø - oppdrett i lukkede anlegg

27.11.2018 | Sist oppdatert: 27.11.2018

I forrige uke vedtok Tromsø at all ny oppdrett skal være i lukkede anlegg. I dag ber Naturvernforbundet Regjeringen om å følge Tromsøs eksempel.

Lakslukketannlegg

Jubler for oppdretts-nei i Tromsø Kommune

21.11.2018 | Sist oppdatert: 21.11.2018

I dag vedtok Tromsø kommunestyre i sin behandling av Klima-, energi-, og miljøplan at det ikke skal gis tillatelse til nye åpne oppdrettsanlegg i Tromsø kommune. Naturvernforbundet hyller vedtaket, dette er ett riktig skritt i oppdrettspolitikken fra Tromsø.

IMG_7060

Oppdrett må inn i lukkede anlegg!

30.09.2016 | Sist oppdatert: 30.09.2016

Oppdrett av laks skaper store konflikter langs norskekysten, og Naturvernforbundets mange fylkes- og lokallag opplever et enormt engasjement hos fiskere, kystbefolkning og lokalpolitikere som ønsker å stanse regjeringens planer om flere åpne oppdrettsanlegg i norske fjorder.

Oppdrettsanlegg

Klager Sandberg inn for Sivilombudsmannen

13.07.2016 | Sist oppdatert: 13.07.2016

Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet påklager fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om å øke antall laks i oppdrettsanleggene.

Oppdrettsanlegg
ESA klage på norsk fiskeoppdrett

«Fishy» oppdrettsnæring med store miljøproblemer

27.11.2015 | Sist oppdatert: 27.11.2015

Lakselus, utslipp av kjemikalier og rømming av oppdrettsfisk, det er bare noen av de store miljøproblemene norsk oppdrettsnæring fører til. Miljøkonsekvensene av oppdrettsnæringen er nå så alvorlige for villaksen og fjordene at Naturvernforbundet sammen med flere miljøorganisasjoner har sendt inn en klage på norske myndigheter.

Oppdrettsutvalg
Starter oppdrettsutvalg:

Naturvernforbundet skal jobbe mer med oppdrett

05.10.2015 | Sist oppdatert: 11.10.2015

– Vi ønsker å jobbe mer med oppdrett fordi vi ser en økende trussel for naturmangfoldet langs hele kysten. I tillegg ser vi et kraftig engasjement blant våre lokallag og tillitsvalgte for å jobbe med dette, sier generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark.

IMG_2405

Legger opp til lakselus-eksplosjon

19.06.2015 | Sist oppdatert: 19.06.2015

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har foreslått nye konsesjoner til oppdrettsanlegg uten noe tak på antall fisk, og uten grensenivåer for hvor mye lus det kan være. – Ministeren viser ingen forståelse for trusselen fra lakselus for villaksen vår, raser Naturvernforbundet. -

Foto Norsk Havbrukssenter Creative commons 2

Tillater uforsvarlig vekst i oppdrettsnæringen

20.03.2015 | Sist oppdatert: 19.06.2015

I går lanserte Havforskningsinstituttet sin årsrapport, Havforskningsrapporten 2015. Der skriver de at ingen ting tyder på at utfordringene med lakselus og rømming er løst, snarere tvert imot. Regjeringen svarer i dag med å legge til rette for vekst i oppdrettsnæringen. - Stortinget kan ikke belønne en næring som mislykkes så til de grader med å nå miljømålene sine, mener Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Viser fra 1 til 8 av totalt 11 artikler

Relaterte tema