Du er her:

Kystlandskap

Foto: Lise Häusler

Oslofjorden

Området rundt Oslofjorden har et unikt biologisk mangfold både i norsk og nordisk sammenheng. Dette gjelder både verdifulle naturtyper i selve strandsonen og i kontakt med fjorden og den svært artsrike floraen og faunaen med utallige sjeldne og sårbare arter. NOA ser det som en viktig oppgave å ta vare på de store biologiske verdiene i de indre delene av Oslofjorden. Mange områder ved fjorden har blitt vernet de siste årene, men fortsatt gjenstår det mye arbeid for å sikre viktige forekomster av naturtyper og arter. Dette gjelder særlig områder som kommunene har avsvar for å forvalte. Disse verdiene er hele tiden under press på mange måter, fra utbygging av boliger, industri, marinaer, private brygger og infrastruktur til mer diffus påvirkning i form av slitasje, invasjon av fremmede arter, forsøpling og uheldige tiltak i forbindelse med tilrettelegging av friluftsområder.   

Samtidig utgjør indre Oslofjord et viktig rekreasjonsområde for Norges største befolkningskonsentrasjon. Dette skaper mange konflikter, men NOA er særlig opptatt av at almenheten kan bruke strandsonen og selve fjorden på en enkel, umotorisert og lite tilrettelagt måte som innbyr til opplevelse, rekreasjon, naturglede, ro, ettertanke og fysisk aktivitet hele året i gjennom.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.04.2019

Nyheter

Langøya, Bamble

Oslofjorden naturarv

Oslofjorden utgjør en «hot spot» for biologisk mangfold i både nasjonal og nordisk sammenheng, men tar vi godt nok vare på den?

For NOAs Fjordgruppe, Jørn Erik Bjørndalen

NOAs Fjordgruppe kommenterer Byrådserklæringen

Byrådet vil tilrettelegge for økt bruk av fjorden ved å anlegge flere badeplasser og muligheter for fjordbad. Få frigjort verdifulle arealer i Akershusstranda og på Vippetangen som nå opptas av cruisetrafikken, gå imot ny cruisepir på Filipstad. Ta vare på og styrke naturmangfoldet. Åpne byrommet for rekreasjon langs havnepromenaden. Ny havnepromenade på Grønlikaia. Gjøre Sukkerbiten til friområde. Bedre fasilitetene for toalett, fellesgriller og benker på øyene. Ruste opp Langøyene. Bedre tilrettelegging for padlig, roing og småbåter. Arbeide mot plastforurensing, opprydding av strender.

Plastfri sommer

Seks tips til en plastfri strand-sommer

Når sommervarmen inntar Norge blir trykket på badeplassene rundt hovedstaden stort. Vi er utrolig heldige med så kort vei til både sjø og skog, og flinke til å utnytte det. Nettopp derfor må vi også hjelpe til med å ivareta de fine rekreasjonsområdene våre!