Flatehogst

Hvorfor er flatehogst og plantasjeskog så skadelig for skogens biologiske mangfold og karbonlager?

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.05.2019

Nyheter

Siggerud 33

Nok en sjelden naturskog står for fall i Marka

Ved hjelp en lokal ildsjel har NOA jobbet iherdig med å stanse hogst i en av Sørmarkas siste naturskoger. Etter flere klagerunder hvor vi først fikk medhold, er kampen for å bevare den lille resten av områdets eventyrskog tapt, og hogstmaskinene gjør snart sitt inntog.

Reir

Båndtvang i skogen, men flatehogstene fortsetter som før

22.06.2017 | Sist oppdatert: 22.06.2017

Det er hekkesesong i skogen, og dette legger NOA godt merke til når vi er ute og kontrollerer skog som skal flatehogges. Flatehogstene finner gjerne sted i den eldre og mer artsrike skogen, der fuglene trives godt og bygger reirene sine.

Viser fra 5 til 8 av totalt 13 artikler