Du er her:

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for å tillate dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. På bildet Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i Naturvernforbundet. Foto: Jørgen Næss Karlsen

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for å tillate dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. På bildet Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i Naturvernforbundet. Foto: Jørgen Næss Karlsen.

Derfor tar vi Førdefjord-saken til retten

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil saksøke staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Onsdag 17. august inviterer vi til Pollen i Arendal for å forklare hvorfor. Arrangementet blir også streamet på Facebook.

Dato: 17. august 2022
Tid: 12:00–12:45
Sted: Båten L/S Immanuel, Pollen i Arendal
Arrangør: Naturvernforbundet, Natur og Ungdom

Arrangemtet strømmes på Facebook

Klart lovbrudd
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015 forelå det ingen slik plan, og den er ennå ikke laget. Det var først etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet i mai i år at Miljødirektoratet bestilte planen fra gruveselskapet.

I denne samtalen tar vi opp spørsmålene:
- Hvorfor velger miljøorganisasjonene å prøve Førdefjordsaken for retten, og på hvilket grunnlag?
- Hvorfor er det viktig å få prøvd beslutninger som har virkning for miljøet for retten?
- Hvor ofte (eller sjelden) prøves miljøsaker for retten i Norge, og hvorfor er det slik?

Medvirkende
- Gina Gylver, Leder, Natur og Ungdom
- Truls Gulowsen, Leder, Naturvernforbundet
- Marius Nordby, Jurist og leder, Juristkommisjonens (ICJ) fagutvalg for miljø- og klimasaker 

– Rettsvern for Førdefjorden
– Vi står sammen med lokalbefolkningen, forskningen og fremtidige generasjoner i denne saken. Vi er klare til å gi alt i kampen for rene fjorder. Nå tar vi denne saken til retten for å stanse dette katastrofale prosjektet, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

 – Nordic Mining har fått tillatelse til dumpe gruveavfallet rett i fjorden uten krav om å utrede hvordan avfallet kan minimeres, slik at man kan få til andre og mer miljøvennlige løsninger. Her har hensynet til den rike og rene fjorden kommet helt nederst. Vi tar derfor saken til retten for å sørge for rettsvern for Førdefjorden, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.08.2022