Du er her:

Slik ser Nordic Minings søknad ut etter at Direktoratet for mineralforvaltning har sladdet ut nøkkelinformasjon om det svært miljøskadelige gruveprosjektet.

Slik ser Nordic Minings søknad ut etter at Direktoratet for mineralforvaltning har sladdet ut nøkkelinformasjon om det svært miljøskadelige gruveprosjektet.

Hemmeligholder planer om gruvedumping i Førdefjorden

Et dokument fullt av svarte sladder, det var hva Naturvernforbundet fikk da organisasjonen krevde innsyn i planene om dumping av store mengder gruveslam i Førdefjorden.

– Dette er helt uhørt! Planene om gruvedumping vil føre til alvorlig forurensning av Førdefjorden. Informasjon om et så miljøskadelig prosjekt kan ikke holdes hemmelig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Etter ønske fra gruveselskapet Nordic Mining har Direktoratet for mineralforvaltning bestemt at nøkkelinformasjon om det omdiskuterte gruveprosjektet skal unntas offentlighet. Nordic Mining søkte 1. februar om driftskonsesjon til å utvinne mineralet rutil fra et åpent dagbrudd i Engebøfjellet i Vevring. Gruveavfallet skal dumpes i Førdefjorden.

Her er Naturvernforbundets klage på manglende innsyn i Nordic Minings søknad om driftskonsesjon.

Naturvernforbundet får ikke innsyn i hvor mye malm som skal tas ut og hvor mye gruveavfall som skal fylles i fjorden. Informasjon om hvor finmalte massene kommer til å være, sprengningsmetode og underjordsdrift er også sladdet ut, i tillegg til en lang rekke opplysninger.

Image

Her er noen av sidene med svartsladding av Nordic Minings søknad om driftskonssesjon til gruvedrift i Engebøfjellet ved Førdefjorden.  

– Vi krever full åpenhet om gruveplanene, og vi stiller oss sterkt kritisk til at direktoratet velger å holde så viktig informasjon borte fra offentligheten, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet ba i februar innsyn i Nordic Minings søknad om driftskonsesjon. I dokumentet organisasjonen fikk oversendt er et hundretalls sider er sladdet ut i sin helhet. I tillegg er store felter svartet ut gjennomgående gjennom hele dokumentet. Naturvernforbundet har nå klaget på vedtaket om å unnta disse opplysningene fra offentlighet.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.03.2019