Du er her:

Mudderbunnsjøroser i Førdefjorden, som er ren og har et rikt mangfold av arter. Foto: Erling Svensen

Mudderbunnsjøroser i Førdefjorden, som er ren og har et rikt mangfold av arter. Foto: Erling Svensen.

- Hold gruveslammet unna Førdefjorden!

Naturvernforbundet trapper nå opp kampen for å redde Førdefjorden fra millioner av tonn med gruveslam. – Nå er det på høy tid at regjeringen Solberg våkner og ser hva som kan skje med fjorder som slammes ned med gruveavfall. Hvis dette tillates, frykter vi lignende forhold som i Jøssingfjorden, som er ødelagt etter flere tiår med gruvedumping, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Den 27. januar kunne undervannsfotografen Erling Svensen dokumentere store naturødeleggelser i Jøssingfjorden, hvor gruveselskapet Titania har dumpet flere millioner tonn gruveavfall.

– Jeg har aldri sett en så ødelagt fjord, uttalte undervannsfotografen Erling Svensen til Aftenposten. Svensen, som er en svært erfaren dykker, har foretatt en rekke dykk i fjorden. 

– Jeg har dykket flere steder, både helt innerst og langt ute i fjorden. Det samme overalt. Bunnen er nesten helt død. Alle store steiner, med et visst liv, var også delvis dekket av slam, sa Svensen til Aftenposten.

Les også: Vi godtar ikke at flere fjorder blir ødelagt

Naturvernforbundet krever at det nå må gjøres grundige uavhengige undersøkelser av tilstanden i Jøssingfjorden før flere fjorder blir ødelagt av gruvedumping. 

– I mellomtiden må gruvene i Førdefjorden og Repparfjorden legges på is, sier Ask Lundberg.

Hun viser til at det i disse sakene er brukt innkjøpte rapporter fra Titania, hvor det hevdes at livet har vendt tilbake på sjøbunnen, og at det skjedde 5-10 år etter deponeringen opphørte. Erling Svensens bilder viser en helt annen virkelighet.

Image

Sterkt skadd Jøssingfjord, 34 år etter gruvedumping er avsluttet. Likevel blir fjordens tilstand klassifisert som god av konsulentselskap. Foto: Erling Svensen.

Naturvernforbundet trapper nå opp kampen for å stanse Nordic Minings gruveprosjekt ved Førdefjorden. Den 28. januar gikk gruveselskapet ut og annonserte at anleggsarbeidet vil starte allerede i 2020. Det har Naturvenforbundet planer om å hindre. Og det er god grunn til å tro at prosjektet kan stanses. Nordic Mining har søkt om driftskonsesjon, men behandlingen av denne er så vidt i gang. Til sammenligning tok det over to år fra da Nussir søkte om driftskonsesjon ved Repparfjorden til endelig behandling av Regjeringen. 

– Nordic Mining sin annonsering om å starte anleggsarbeidet allerede i 2020 vitner om at de ikke forstår hverken saksgangen i gruveprosjektet, eller hvilke innvendinger som fortsatt venter behandling. Og jeg kan love at vi skal gjøre alt i vår makt for å stanse raseringen av Førdefjorden, sier Lundberg.

Her er noen av hindrene som fortsatt står i veien for Nordic Mining:

▪ Nordic Mining har ikke fått driftskonsesjon, og konsesjonen er ikke en gang behandlet i førsteinstans. Dersom direktoratet for mineralforvaltning gir driftskonsesjon, vil Naturvernforbundet og en rekke andre aktører klage vedtaket inn til næringsminister Iselin Nybø.

▪ Nordic Mining har ikke tillatelse til å bruke flotasjonskjemikaliet SIBX, som er vurdert til å være svært giftig for vannlevende dyr, og som Miljødirektoratet har krevd ytterligere dokumentasjon om.

▪ Nordic Mining mangler investorer, og stadig flere investeringsbanker får strengere retningslinjer mot finansiering av gruveprosjekt med dumping i sjø, deriblant Citigroup og Standard Chartered.

▪ Nordic Mining sa  etter presentasjonen av mulighetsstudien (DFS) 28. januar at de fortsatt planlegger å dumpe gruveslam i Førdefjorden. Men Sunnfjord kommune har vedtatt at de ikke vil ha dumping i fjorden: «Sunnfjord kommune støttar mineralutvinning på Engebøfjellet og full utnytting av ressursane for å unngå bruk av sjødeponi.»

▪ Jøssingfjorden har blitt brukt som et eksempel på at fjordbunnen restaurerer seg raskt (5-10 år) etter endt gruvedumping. Men nye bilder viser at fjordbunnen fortsatt er skadet av gruveslam 36 år etter https://www.aftenposten.no/norge/i/P92Wr0/naturfotograf-om-joessingfjorden-jeg-har-aldri-sett-saa-oedelagt-natur

▪ Utslippstillatelsen til Nordic Mining er basert på feilaktige forutsetninger. De planlegger å bruke andre kjemikalier enn hva de har fått tillatelse til, den såkalte samfunnsnytten som ble presentert i søknaden er kraftig redusert, og gruveselskapet har ikke vurdert de mest miljøvennlige metodene for drift (underjordsdrift med tilbakefylling og «gjenbruk» av restmasser i annen industri). Dette har ført til krav om at utslippstillatelsen må trekkes tilbake, og at en ny søknad må leveres norske myndigheter.

– Det er totalt uakseptabelt å bruke norske fjorder som avfallsplass for gruveindustrien, sier Ask Lundberg.

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.01.2020