Du er her:

Muddersjøroser i Førdefjorden. Førdefjorden er ren og levende, med et rikt mangfold av arter. Foto: Erling Svensen

Muddersjøroser i Førdefjorden. Førdefjorden er ren og levende, med et rikt mangfold av arter. Foto: Erling Svensen.

Send e-post for å stanse gruvedumping i Førdefjorden

Vi oppfordrer alle naturvenner til å sende e-post til næringsminister Jan Christian Vestre og si klart og tydelig NEI til gruvedumping i Førdefjorden. Vestre behandler nå vår klage på driftstillatelsen til gruvedrift i Engebøfjellet. Avgjørelsen kan komme når som helst. Bruk skjemaet nedenfor og vær med på å gi Vestre tydelig beskjed om at vi vil bevare Førdefjorden ren og artsrik.

– Gruvedumping vil utrydde alt liv i deponiområdet og føre til forurensning av Førdefjorden. Norge står nå alene sammen med Papua Ny-Guinea om å tillate ny gruvedumping i sjøen. Her er vi på helt feil kurs, og det er på høy tid at regjeringen innser det, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

I august 2020 klagde Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og elleve andre organisasjoner på driftstillatelsen til Engebøprosjektet. Du kan lese mer om saken her

Send e-post til næringsministeren

Nærings- og fiskeridepartementet behandler nå vår klage på driftstillatelse til Engebøprosjektet. Bruk dette skjemaet for å fortelle næringsminister Jan Christian Vestre hva du mener om gruvedumping i Førdefjorden. 

Vi har satt inn et forslag, men du kan selv gjøre endringer i teksten. Meldingen blir sendt direkte til Nærings- og fiskeridepartementet.