Du er her:

Aksjonister fra Natur og Ungdom og lokalmiljøet bruker sivil ulydighet for å hindre gruvedumping i Førdefjorden. Foto: Natur og Ungdom

Aksjonister fra Natur og Ungdom og lokalmiljøet bruker sivil ulydighet for å hindre gruvedumping i Førdefjorden. Foto: Natur og Ungdom.

Støttemarkering for Førdefjorden

Lørdag 30. april klokken 16.30 er det støttemarkering i Oslo for aksjonistene ved Førdefjorden, hvor Natur og Ungdom og lokale miljøvernere bruker sivil ulydighet for å hindre gruvedumping i Førdefjorden.

Markeringen starter ved tigeren utenfor Oslo S klokken 16.30. Derfra blir det demonstrasjonstog til Eidsvolls plass utenfor Stortinget, hvor det blir appeller. 

Tirsdag 26. april gikk Natur og Ungdom gikk til aksjon for å stanse Nordic Minings arbeid med å klargjøre sin tomt i Vevring for gruvevirksomhet. Aksjonen ble iverksatt dagen etter at gruveselskapet begynte rivningen av hus i området hvor industrianlegget skal bygges.

Nordic Mining skal utvinne rutil fra åpent dagbrudd i Engebøfjellet i Vevring og har fått konsesjon til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Avfallet består av finmalt steinstøv, miljøgifter, ulike kjemikalier og mikroplast. Selskapet har også fått tillatelse til å slippe stoffet SIBX ut i den artsrike fjorden, et stoff som er svært giftig for vannlevende organismer, og som det er lite kunnskap om hvordan stoffet vil brytes ned i fjorden.

Sammen med Natur og Ungdom og elleve andre organisasjoner har Naturvernforbundet påklaget driftstillatelsen til Nordic Mining til Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg er planene om gruvedumping også klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). ESA har foreløpig konkludert med at sjødeponiene i Førdefjorden og Repparfjorden er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Mye tyder på at prosjektene også strider med EUs vannrammedirektiv.

– Vi mener at driftstillatelsen til Nordic Mining er ulovlig og vurderer å gå rettens vei for å få stanset dette. Gruveprosjektet er et klart brudd med EUs mineralavfallsdirektiv, noe som gir oss en sterk sak, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Les også: Støtter Natur og Ungdoms aksjon ved Førdefjorden

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.04.2022