Du er her:

Foto: Jørn Bjørndalen

Foto: Jørn Bjørndalen.

Fem grunner til å melde seg inn i NOA

Vi jobber for friluftslivet, for naturens artsmangfold, for bevaring av gammelskog og bærekraftig skogbruk, fjordens biologiske verdier, og en grønn by. Vil du bli med oss på laget?

 

 • DU ER GLAD I MARKA
  NOA arbeider for at: 
  -Marka skal være et sted hvor du skal oppleve skog i naturlig balanse. 
  -Skogskjøtselen skal ta hensyn til skogens naturverdier, dens betydning for klima, sjeldne arter og dyreliv, og ikke legge store områder brakk ved flatehogst og planting av monotone plantefelt av gran. 
  -Marka skal være et sted hvor alle skal kunne utøve sitt friluftsliv, enten det er å gå utenom allfarvei eller å finne naturgleden i skisporet. 

   
 • DU ER GLAD I FJORDEN
  NOA arbeider for at:
  -De store biologiske verdiene i de indre delene av Oslofjorden blir tatt vare på.
  -Allmenheten kan bruke strandsonen og selve fjorden på en enkel, umotorisert og lite tilrettelagt måte som innbyr til opplevelse, rekreasjon, naturglede, ro, ettertanke og fysisk aktivitet hele året i gjennom. 
  -Strandsonen og fjorden holdes fri for plast og annen forsøpling.
  -Det  blir utarbeidet en fremdriftsplan for et marint verneområde i Oslofjorden. 

   
 • DU ER GLAD I BYEN
  NOA arbeider for at:
  -Oslo skal bli en mer miljøvennlig by.
  -Byens trær og grønne lunger blir tatt vare på.
  -Det skal være en grønn visjon i overordnede areal- og samferdselsplaner.
  -Også byen skal ha et artsrikt mangfold.
      
 • DU ER GLAD I NATUR
  Norges Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er vår eldste natur- og miljøvernorganisasjon.
  Vi arbeider både nasjonalt og internasjonalt med klimaendringer og biologisk mangfold. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 31 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet. Bor du i Oslo eller Akershus og er medlem av Norges Naturvernforbund er du også medlem i NOA. Halvparten av kontingenten går direkte til Fylkeslaget og/eller lokallaget der du bor. 

   
 • DU ER GLAD I FRILUFTSLIV
  NOA jobber med naturvern i hele Oslo og Akershus, og den viktigste delen av jobben er det som gjøres i felt. Vi har flere prosjektgrupper som trenger aktive hjelpere.
  Du kan være med på: 
  -Kartleggingsturer i skog, bynatur og kulturlandskap. 

  -Verksted der du kan lære hvordan du kan hjelpe blant annet fugler og innsekter.
  -Aktivitetsdager og turer der du kan bli kjent med naturen i Oslo-området.
  -Spre kunnskap, og å engasjere befolkningen i Oslo og Akershus til å bruke, nyte og ta vare på arter og naturområder i sitt nærmiljø. 
  -Spennende arrangementer, debatter og foredrag.
   

Vi vil gjerne ha deg med på laget,
Trykk her for å melde deg inn i dag!


Med din støtte skal vi kjempe for det biologiske mangfoldet og sørge for at naturen går i arv.

Hovedmedlemskap: 200,-/året
Familiemedlemskap: 300,-/året

Med et familiemedlemskap kan hele familien bli medlemmer. Et familiemedlemskap inkluderer også medlemskap i Miljøagentene for barn i familien.