Fortsatt sårbar ulvebestand

Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken er glad for at bestandsmålet for ulv i Norge omsider er nådd. – Men bestanden er fortsatt så liten at den knapt er levedyktig på sikt. Rovviltnemndene får nå et stort ansvar i å ta vare på den norske ulven, sier han.

Ulver i skogen

Med en totalbestand på tre tisper med unger og et 30-talls dyr totalt i Norge, er ulven fremdeles en av våre aller mest trua arter. Naturvernforbundet mener den fortsatt må behandles deretter.

– Med dagens bestandsmål på bare tre ynglinger er bestanden ennå sårbar og sterkt utsatt for innavl. Naturmangfoldloven slår fast at alle arter, også ulven skal ivaretas i levedyktige bestander, i et langsiktig perspektiv, sier Haltbrekken. 

Når bestandsmålet for ulv er nådd får rovviltnemndene i region 4(Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) ansvaret for forvaltningen av ulvebestanden. Tidligere var dette Direktoratet for naturforvaltning sitt ansvar.

– Vi utfordrer de to rovviltnemndene til å være seg sitt store ansvar bevisst, og legge til rette for at vi kan få en levedyktig ulvebestand i Norge. Vi vil nå sende brev til disse nemndene. De må sørge for at vi også i 2011 når bestandsmålet for ulv. Ulven er en viktig del av norsk natur og er blant annet med på å regulere den store bestanden av hjortedyr i Norge, konstaterer Haltbrekken.