– 40 millioner tompatroner i norsk natur

Norske jegere lar enorme mengder tomme patroner ligge igjen i naturen. For første gang har forskere beregnet mengden av slikt avfall i norsk natur.

Da Grayson Mwakalebe fra det tanzanianske viltforskingsinstituttet kom for å gjøre feltarbeid for Norsk institutt for naturforskning, reagerte han på alle tomhylsene i naturen. Mwakalebe fulgte faste ruter mellom prøvefeltene i Hessdalen i Sør-Trøndelag, i et typisk rypeterreng. Han begynte systematisk å plukke opp tomme hylser, forladninger og hele patroner langs rutene. Sammen med forskerne Sigbjørn Stokke og Torgeir Nygård brukte han et GIS-verktøy til å beregne tettheten av tomhylser og andre patronkomponenter i terrenget. Deretter har forskerne gjort et anslag på den nasjonale forekomsten av slikt søppel og kommet frem til at hele 40 millioner plastforladninger er spredt ut i norsk natur. Årlig etterlater norske jegere seg nye 800 000 patroner eller deler av patroner.

– Enorme tall
– Det er enorme tall. Jeg skal ikke si at tallet er eksakt riktig, men noe i denne størrelsen er det, sier forsker Sigbjørn Stokke ved Norsk institutt for naturforskning. I tillegg til funnene i naturen baserer forskerne seg på Statistisk sentralbyrås oversikt over antall solgte patroner og anslag fra Norges jeger- og fiskerforbund over hvor stor andel som brukes på jakt.

I det undersøkte jaktområdet i Sør-Trøndelag anslår forskerne at det ligger 16 500 slike komponenter. Det tilsvarer at hver jeger etterlater seg åtte komponenter årlig, eller om lag 1,5 per rype som blir felt.

Må ta ansvar
Sigbjørn Stokke og hans kolleger oppfordrer jegerne til å ta større ansvar for sitt eget søppel. Blant de gode eksemplene er Ålen jeger- og fiskerforening i Sør-Trøndelag som har satt opp beholdere hvor jegerne kan kvitte seg med tomhylser. Flere grunneiere og rettighetshavere stiller også krav om at jegerne skal ta med seg avfallet, men har liten mulighet til å kontrollere at dette faktisk skjer.

– Derfor er det nødvendig med en holdningsendring. Dette bør inn i jegeropplæringen for å endre holdningene. De må ta dette mer alvorlig og begynne tidligere.

Stokke mener også man må vurdere å bytte ut dagens plasthylser med papphylser og filtforladninger, slik man hadde tidligere.

– Det burde være fullt mulig med dagens teknologi, sier Stokke.

– Normal naturrdannelse
– Det er normal naturdannelse å ta med seg søpla, mener informasjonssjef Espen Farstad i Norges jeger- og fiskerforbund. Han stiller spørsmål ved forskernes tall, men innrømmer samtidig at det ikke er noe ukjent fenomen å finne tompatroner i naturen.

– Det er bare tull at folk ikke tar med søpla si. Her har vi lært en hel generasjon at man skal etterlate naturen i bedre stand enn da man kom, påpeker Farstad som mener det er unødvendig å ta dette med i jegerprøven.

Vil du lese mer om saken og hvordan tallene har kommet frem, finner du forskernes kronikk HER.