Luftforurensing – hva kan gjøres?

Mange av Norges storbyer har farlig luft. Naturvernforbundet jobber både for de langsiktige løsningene på problemet, og for at politikerne setter inn akutte tiltak på de verste dagene.

Utsikt

Vinteren 2016 hadde Oslo for første gang på fem år hatt akutt høy luftforurensing. Også Bergen, Fredrikstad, Trondheim, Stavanger og mange andre byer har slitt med akutt høy luftforurensing, og permanent dårlig luft.

 

Hva er luftforurensing? 

De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer er nitrogenoksider (NO og NO2, omtalt som NOx) og svevestøv (PM2,5 og PM10).  NOx er reaktive gasser som dannes ved forbrenning, særlig fra tunge og lette dieselkjøretøyer. Slitasje på piggdekk er en viktig kilde til svevestøv, men en del kommer også fra eksos og vedfyring. Eksos og vedfyring er også hovedkildene til de mindre svevestøvspartiklene, som kalles PM2,5.  

Når nivåene av både svevestøv og NO2 stiger, gir det større fare for helseplager. Forskere har beregnet at utslipp av det fine svevestøvet (PM2,5) forårsaket så mye som 1700 for tidlige dødsfall i Norge i 2013. Luftforurensing, både av niktrogenoksyd og svevestøv, gir mange former for helseplager. For tidlig dødsfall, lavere livskvalitet, og utviling av luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer. Forurensingen kan også øke risikoen for kronisk lungebetennelse og lungekreft. 

Oslo ble i 2015 dømt av EFTA-domstolen for å ha ulovlig høy forurensing, etter å ha blitt blitt anmeldt av Astma- og allergiforeningen. De høyste tillatte grensene for utslipp av luftforurensing brytes i lange perioder hvert år.  

Hva må gjøres? 

 
Mindre trafikk

Den viktigste langsiktige tiltaket er å redusere trafikken. I følge Norsk institutt for luftforskning må  trafikken i Oslo reduseres med 20 prosent i forhold til referansesituasjonen for 2020 for å unngå farlig luftforurensing. Mindre trafikk kan oppnås på flere måter: bedre utbygging av kollektivtrafikk og sykkelveinett, bruk av rushtidsavgift og andre avgifter for å sikret at forurensere betaler for utslippene sine, og omdisponering av areal i byene fra biler til myke trafikanter og kollektivtrafikk. 

Miljøvennlig transport

 
I tillegg til at trafikken må reduseres, må vi gå over til miljøvennlig transport. Den siste Euro-standarden for trailere og tunge kjøretøy gir svært store reduksjoner i lokalforurensing. Enda bedre er det å bytte til elektriske eller hydrogenbaserte biler og maskiner. Norge er et foregangsland på bruk av elbiler, og i mange kommuner blir kollektivtrafikken byttet ut med nullutslippsteknologi. 

Riktig vedfyring 

Det er deilig å fyre i ovnen eller peisen om vinteren, men partiklene fra røyken bidrar til farlig luftforurensing. Sammen med høy forurensing fra trafikk, utgjør det en farlig kombinasjon.  Mange kommuner tilbyr støtte for å bytte ut gamle vedovner med nye. En ny, rentbrennende ovn er uansett en god investering.  Men du kan også endre måten du fyrer i ovnen på! Se vår nettside Riktig vedfyring for å lære hvordan du kan fyre i ovnen på en bedre og mer miljøvennlig måte: http://naturvernforbundet.no/riktigvedfyring/  

Hva gjør vi på akutte dager?

Naturvernforbundet har kommet med klare anbefalinger både til regjeringen og lokale myndigheter om akuttiltak mot forurensing. Vi mener problemet er så akutt at lokalpolitikere bør bryte loven for å sikre tryggheten til sine innbyggere på ekstreme dager. Det er bedre å bryte veitrafikkloven enn å bryte forurensingsloven!  Her er en oversikt over noen av tiltakene som kan brukes mot lokal luftforurensing:  

> Innføre midlertidige lavutslippssoner

Stortinget har bedt regjeringen om å åpne for innføring av midlertidige «lavutslipssoner» i sentrale strøk, med begrensninger på bilkjøring på forurensede dager. 

> Midlertidig stengning av gater

I flere byer har bystyret skiltmyndighet, og mulighet til å stenge gater på kort varsel. 

> Høyere bomavgifter

Byer med bomringer kan øke avgiftene på dager med høy luftforurensing, for å få folk til å la bilen stå. 

> Lokalt dieselforbud

I Oslo planlegger byrådet å forby dieselkjøretøyer på kommunale veier på dager med akutt luftforurensing. 

> Vasking av veinettet.

Ved å vaske veinettet bedre på dager med ekstra forurensing, kan man redusere svevestøvet. 

> Økt innsats for å skifte ut gamle vedovner

I flere kommuner er det tilskudd for å bytte ut vedovner. Det er også mulig å vedta forbud mot gamle vedovner, eller forbud mot å bruke dem på forurensede dager. 

> Datokjøring 

I Bergen har byrådet innført datokjøring på forurensede dager. Det betyr at bare biler med enten par- eller oddetall på skiltene får lov til å kjøre på en bestemt dag. Dette gjør at flere deler bil, eller reiser på andre måter inn til byen. 

> Lavere fartsgrense 

Lavere fartsgrense reduserer dekkslitasje og utslipp fra biler, og kan innføres på kort varsel.

> Tiltak mot dieseldrevne skip 

Dieselskip som ligger til kai bidrar til forurensingen. I Bergen ønsker byrådet å vise bort skip fra kaia på akutte dager. I Oslo vil politikerne elektrifisere havna for å redusere utslipp.