Miljøpris til Per-Erik Schulze

Rådgiver i Naturvernforbundet, Per-Erik Schulze fikk Miljøringenprisen for sitt langvarige arbeid mot forurensning og miljøgifter.

Per-Erik Schulze portrett

Per-Erik har jobbet med forurensning og miljøgifter i en årrekke – først for Natur og Ungdom og de siste atten årene for Naturvernforbundet.

Schulze er glad for å motta prisen, men sier at arbeidet med miljøgifter og forurensning på langt nær er over.

– Det er fremdeles like viktig å få bort miljøgiftene, og vi sliter fortsatt med ting som ble sluppet ut for 50 år siden. Miljøgiftene på bunnen av norske fjorder og havner forurenser vårt felles matfat og må fjernes så raskt som mulig, sier Schulze.

Han mener det viktigste vi kan gjøre framover er å få miljøgifter vekk fra dagens produkter slik at vi slipper å holde på med det samme 50 år fram i tid.

OM MILJØRINGENPRISEN:

Prisen kan deles ut til personer som gjennom en årrekke har:

  • vist stort engasjement innenfor fagfeltet
  • vært aktiv pådriver og formilder av informasjon om fagområdet
  • synliggjort og løftet fram fagfeltet
  • vært nyskapende i sitt arbeid, som igjen har hatt betydning for utviklingen av fagområdet. 

Formålet med prisen er å påskjønne en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og sedimenter i fokus på en positiv måte, og den deles ut av miljøkonsulentene og miljøekspertene i Norge. Les mer om prisen her: http://www.miljoringen.no/?page_id=24