Naturvernforbundet anmelder ulovlig avfallsfylling

Naturvernforbundet i Buskerud har i dag anmeldt ordføreren i Krødsherad kommune for en ulovlig avfallsfylling på hans eiendom.

På fyllinga til ordføreren er det funnet oljetønner, motordeler, rester fra en landbruksmaskin og  hvitevarer som delvis var gått i oppløsning. Naturvernforbundet frykter at miljøgifter kan lekke ut fra fyllingen og ut i vassdrag i nærheten. Naturvernforbundet har tidligere anslått at det finnes om lag 20.000 ulovlige fyllinger i Norge.


Les mer hos Naturvernforbundet i Buskerud.

Les om saken hos Nrks nettsider.