Start oppryddingen umiddelbart!

Oslo kommune må rette opp og starte en plan for hvordan livet i Akerselva kan gjenskapes – og det må gjøres umiddelbart, sier Per-Erik Schulze, marin rådgiver i Naturvernforbundet. Allerede har flere generasjoner med fisk og annet liv i elva gått tapt.

– Det må så fort som mulig settes i gang en redningsaksjon for å få gjenskapt hele økosystemet, sier Schulze
Naturvernforbundet mener at alle fagmiljø må inn så fort som mulig, slik at restaureringen av Akerselva kan starte.

– Byråd for miljø og samferdsel Jøran Kallmyr må komme på banen og ta ansvar. Det gikk nesten ei uke fra utslippet fant sted til ansvarlige politikere viste seg, sier generalsekretær Jan Thomas Odegard. 

Han sier at oppryddingen og restaureringen av Akerselva er noe Oslo kommune må betale for, og at det må ikke stå på midlene når restaurering og gjenoppretting skal settes i gang.
– Erstatningen må også omfatte støtte til de mange frivillige organisasjonene som har brukt tusenvis av timer på å gjenskape miljøet i Akerselva de siste tiårene, sier Odegard.

Krever gjenoppretting

Naturvernforbundet anmeldte forrige uke Oslo kommune for brudd på forurensningsloven bare to dager etter at utslippet fant sted. Men også Naturmangfoldsloven kan anvendes i et slikt stort giftutslipp.
– Loven krever at ødelagt natur skal gjenopprettes, og at den som har forårsaket skaden må betale for dette. Loven krever også straff ved bøter eller fengsel for stor skade på natur og miljø, sier Odegard. 

Mer enn fisk

Det er ikke bare fisk i Akerselva som kan ta skade av klorutslippet, elva har også andre verdifulle naturkvaliteter. 
– Når fisk også er skadet er det en svært dårlig nyhet. Da vil helt sikkert en rekke andre arter være berørt, sier Schulze.
Hele øvre del av Akerselva har spesielle naturkvaliteter, blant annet med en krepsebestand. Krepsen et sterkt truet i Norge, og er i tillegg en egen ansvarsart for Norge i Europeisk sammenheng.