Gravemaskiner rydder en gammel avfallsfylling på Fornebu

Foto: Statsbygg

Forurensing

Forurensing handler ikke bare om giftig eksosforurensning i storbyer eller oljeutslipp fra grunnstøtte tankbåter. Også innen landbruk, transport, industri, bygg - stort sett over alt kan vi finne miljøgifter og stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen. Og det gjør de - altfor ofte.

Forurensing skjer både i vann, i jordsmonn, i luft og i vegetasjon, og har ofte katastrofale følger for natur og plante- og dyrearter. Miljøgiftene kommer fra et utall kilder, og hvor farlige de er varierer sterkt.

Mange av miljøgiftene kommer som følge av våre dagligliv.  Industrien, vedfyring og veitrafikk er viktige kilder til utslipp av flere tungmetaller og organiske miljøgifter. Vedfyring og veitrafikk fører også til overskridelser av nasjonale mål for svevestøvforurensning i Oslo og andre storbyer.

Kjemiske tikkende bomber
Ikke alle kjemikalier og stoffer er like skadelige. Enkelte er harmløse. Det er imidlertid et stort antall kjemikalier og stoffer som kan forårsake alvorlige skader både på naturen og på menneskene som bor der. Disse stoffene er fullt lovlig å lage og bruke, men ikke lov å dumpe i naturen eller behandle som vanlig avfall.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke skjer ulykker.

Vi har alle sett TV-bildene av svarte strendene og de tilgrisede sjøfuglene som bokstavelig talt drukner i olje. Det er blant de tydelige forurensingsulykkene. Mindre synlige er tungmetallene som siver ut i lakseelver fra nedlagte gruveanlegg, og kvikksølvholdig avfall fra industrien som går ut i sjøen og ender opp i fisken vi fisker. 

Det er nemlig ikke bare ulykker som forårsaker miljøgifter i naturen.

Lovlig forurensing
Det er faktisk lov å slippe ut kjemikalier i naturen  - så lenge man holder seg innenfor rammene av lov om forurensninger og om avfall.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) forvalter og fører tilsyn med forurensingsloven, produktkontrolloven og forskjellige forskrifter om avfall og forurensing her i landet. De bestemmer også hvem som skal få slippe ut hva, og gir tillatelser, stiller krav og setter grenser for utslipp, og fører tilsyn med at kravene overholdes.

Giftige minner fra fortiden
En annen årsak til forurensing og miljøgifter i naturen er at kjemikaliebruken var mindre regulert før, blant annet på grunn av at man tidligere ikke visste like mye som man vet nå om konsekvensene av de stoffene man brukte.

Nå mange år senere begynner følgene av kjemikaliebruken å vise seg, og skadene er ofte svært omfattende og av og til også irreversible, lenge etter at kjemikaliene var i bruk.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.09.2018

Nyheter

IMG_1514
Kommunalministeren går inn for gruvedrift i Finnmark:

Regjeringen vil bruke nasjonal laksefjord som søppelfylling

20.03.2014

Kommunalminister Jan Tore Sanner gikk i dag inn for å dumpe 30 millioner tonn gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. – Klima- og miljøminister Tine Sundtoft må stoppe denne galskapen, hvis ikke vil det få store konsekvenser for livet i denne fjorden som er viktig for villaks og annen fisk, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

IMG_1514
Mæland åpner for gruvedumping

Uaktuelt å ødelegge Repparfjord

14.02.2014

I går kom nyheten om at Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler sjødeponi i Repparfjord. - Vi har ikke lenger en fiskeriminister som forsvarer ren sjømat! Vi setter nå vår lit til at Tine Sundtoft og Jan Tore Sanner setter en stopper for dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche
Gruveslam rett i fjorden

Frykter farlige nanopartikler i Førdefjorden

27.01.2014

Gruvenæringa kan ikke tillates å slippe ut nanopartikler i Førdefjorden, krever Naturvernforbundet i et brev til Regjeringen. – Regjeringen er i ferd med å tillate farlige utslipp uten engang å ha undersøkt konsekvensene, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Kautoplakat1
Seier for naturen

Tydelig nei til gruvedrift

17.12.2013

Gruveselskapet Arctic Gold får ikke drive gruvedrift i Kautokeino. - En stor seier for natur og matproduksjon, sier Geir Jørgensen fra Naturvernforbundet.

Fylkes og lokallag m maren
Setter ned foten:

Samler nordisk gruvefront

04.11.2013

Naturvernforbundet samler nå en nordisk front mot ødeleggelser og forurensning fra nye gruveprosjekter. Denne helgen var representanter fra Norge, Sverige og Finland samlet for å utveksle erfaringer og lære mer.

IMG_1514
Miljødirektoratet toer sine hender

Uforsvarlig behandling av Repparfjorden

22.10.2013

Naturvernforbundet er misfornøyd med Miljødirektoratets behandling av gruveutslippene i Repparfjorden. Nå håper de Klima- og Miljøvernminister Tine Sundtoft rydder opp.

Viser fra 33 til 40 av totalt 67 artikler

Relaterte tema