Gravemaskiner rydder en gammel avfallsfylling på Fornebu

Foto: Statsbygg

Forurensing

Forurensing handler ikke bare om giftig eksosforurensning i storbyer eller oljeutslipp fra grunnstøtte tankbåter. Også innen landbruk, transport, industri, bygg - stort sett over alt kan vi finne miljøgifter og stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen. Og det gjør de - altfor ofte.

Forurensing skjer både i vann, i jordsmonn, i luft og i vegetasjon, og har ofte katastrofale følger for natur og plante- og dyrearter. Miljøgiftene kommer fra et utall kilder, og hvor farlige de er varierer sterkt.

Mange av miljøgiftene kommer som følge av våre dagligliv.  Industrien, vedfyring og veitrafikk er viktige kilder til utslipp av flere tungmetaller og organiske miljøgifter. Vedfyring og veitrafikk fører også til overskridelser av nasjonale mål for svevestøvforurensning i Oslo og andre storbyer.

Kjemiske tikkende bomber
Ikke alle kjemikalier og stoffer er like skadelige. Enkelte er harmløse. Det er imidlertid et stort antall kjemikalier og stoffer som kan forårsake alvorlige skader både på naturen og på menneskene som bor der. Disse stoffene er fullt lovlig å lage og bruke, men ikke lov å dumpe i naturen eller behandle som vanlig avfall.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke skjer ulykker.

Vi har alle sett TV-bildene av svarte strendene og de tilgrisede sjøfuglene som bokstavelig talt drukner i olje. Det er blant de tydelige forurensingsulykkene. Mindre synlige er tungmetallene som siver ut i lakseelver fra nedlagte gruveanlegg, og kvikksølvholdig avfall fra industrien som går ut i sjøen og ender opp i fisken vi fisker. 

Det er nemlig ikke bare ulykker som forårsaker miljøgifter i naturen.

Lovlig forurensing
Det er faktisk lov å slippe ut kjemikalier i naturen  - så lenge man holder seg innenfor rammene av lov om forurensninger og om avfall.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) forvalter og fører tilsyn med forurensingsloven, produktkontrolloven og forskjellige forskrifter om avfall og forurensing her i landet. De bestemmer også hvem som skal få slippe ut hva, og gir tillatelser, stiller krav og setter grenser for utslipp, og fører tilsyn med at kravene overholdes.

Giftige minner fra fortiden
En annen årsak til forurensing og miljøgifter i naturen er at kjemikaliebruken var mindre regulert før, blant annet på grunn av at man tidligere ikke visste like mye som man vet nå om konsekvensene av de stoffene man brukte.

Nå mange år senere begynner følgene av kjemikaliebruken å vise seg, og skadene er ofte svært omfattende og av og til også irreversible, lenge etter at kjemikaliene var i bruk.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.09.2018

Nyheter

Verftsomrade

Ingen bedring for forurensede fjorder

18.05.2012

Opprenskingen av havnene i byer som Trondheim, Drammen, Grenland, Stavanger og Ålesund utsettes nok en gang. Det er konklusjonen etter at regjeringen la fram sitt forslag til revidert statsbudsjett.

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche
Vil legge gruveavfallet i fjordene:

Ber regjeringa forby sjødeponi

03.04.2012

Gruveindustrien i Norge vokser, og flere gruveselskaper ønsker å legge massene fra gruvedriften i havbunnen. - Pinlig dersom vi blir de eneste i Europa som tillater denne svært skadelige praksisen, er Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms dom.

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche

Gruveplaner satt på vent

19.03.2012

Planene om å utvinne Rutil i Førdefjorden ble i dag satt på vent fordi man ikke vet nok om konsekvensene for naturmangfoldet i området til å ta en beslutning. Naturvernforbundet mener det er en helt riktig konklusjon.

BRannøvelse på Bergen Lufthavn Flesland
PFOS spylt ut i naturen ved 45 flyplasser:

Alvorlig miljøgift funnet i drikkevann

01.12.2011

Beboere ved flyplassene i Bergen og Kirkenes får nå tilkjørt vann etter at Avinor har påvist avrenning av PFOS til drikkevann. I 50 år har miljøgiften blitt spylt rett ut i naturen ved norske brannøvingsfelt.

Oppdrettsanlegg

Norsk oppdrettslaks er forurenset

23.11.2011

En ny svensk undersøkelse av miljøgifter i sjømat viser at norsk oppdrettslaks har innhold av bromerte flammehemmere. Det finnes ingen grense for hvor mye av dette stoffet man kan ha i fisk, men norsk laks ligger betydelig over grensen forskere i EU har foreslått.

Vevring befaring november 2011
Solheim på befaring i dag:

Vil dumpe fjellet i fjorden

15.11.2011

11 tonn slam per minutt i 50 år. Det er hva Nordic Mining vil slippe ut i Førdefjorden. I dag er miljøvernministeren og miljøorganisasjonene på befaring i området.

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche

– Gruvedrift må være miljøforsvarlig

02.11.2011

Norge kan stå foran en ny gigantisk satsing på gruvevirksomhet. – Det er fullt mulig å ha gruvevirksomhet i Norge uten å dumpe store mengder avfall i norske fjorder som kan ødelegge mye av livet på fjordbunnen, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Baardseth

Ulovlige avfallsplasser florerer

07.09.2011

– Miljøet har vært taper når kommunene får makt i areal- og miljøforvaltningen. Tette sosiale nettverk og manglende miljøinteresse hos kommunene gjør at intet blir gjort med titusenvis av ulovlige fyllinger landet rundt, sier Harald Baardseth, leder i Naturvernforbundet i Buskerud.

Viser fra 49 til 56 av totalt 67 artikler

Relaterte tema