Gravemaskiner rydder en gammel avfallsfylling på Fornebu

Foto: Statsbygg

Forurensning

Forurensning handler ikke bare om giftig eksosforurensning i storbyer eller oljeutslipp fra grunnstøtte tankbåter. Også innen landbruk, transport, industri, bygg - stort sett over alt kan vi finne miljøgifter og stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen. Og det gjør de - altfor ofte.

Forurensning skjer både i vann, i jordsmonn, i luft og i vegetasjon, og har ofte katastrofale følger for natur og plante- og dyrearter. Miljøgiftene kommer fra et utall kilder, og hvor farlige de er varierer sterkt.

Mange av miljøgiftene kommer som følge av våre dagligliv.  Industrien, vedfyring og veitrafikk er viktige kilder til utslipp av flere tungmetaller og organiske miljøgifter. Vedfyring og veitrafikk fører også til overskridelser av nasjonale mål for svevestøvforurensning i Oslo og andre storbyer.

Kjemiske tikkende bomber
Ikke alle kjemikalier og stoffer er like skadelige. Enkelte er harmløse. Det er imidlertid et stort antall kjemikalier og stoffer som kan forårsake alvorlige skader både på naturen og på menneskene som bor der. Disse stoffene er fullt lovlig å lage og bruke, men ikke lov å dumpe i naturen eller behandle som vanlig avfall.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke skjer ulykker.

Vi har alle sett TV-bildene av svarte strendene og de tilgrisede sjøfuglene som bokstavelig talt drukner i olje. Det er blant de tydelige forurensingsulykkene. Mindre synlige er tungmetallene som siver ut i lakseelver fra nedlagte gruveanlegg, og kvikksølvholdig avfall fra industrien som går ut i sjøen og ender opp i fisken vi fisker. 

Det er nemlig ikke bare ulykker som forårsaker miljøgifter i naturen.

Lovlig forurensning
Det er faktisk lov å slippe ut kjemikalier i naturen  - så lenge man holder seg innenfor rammene av lov om forurensninger og om avfall.

Miljødirektoratet forvalter og fører tilsyn med forurensingsloven, produktkontrolloven og forskjellige forskrifter om avfall og forurensing her i landet. De bestemmer også hvem som skal få slippe ut hva, og gir tillatelser, stiller krav og setter grenser for utslipp, og fører tilsyn med at kravene overholdes.

Giftige minner fra fortiden
En annen årsak til forurensning og miljøgifter i naturen er at kjemikaliebruken var mindre regulert før, blant annet på grunn av at man tidligere ikke visste like mye som man vet nå om konsekvensene av de stoffene man brukte.

Nå mange år senere begynner følgene av kjemikaliebruken å vise seg, og skadene er ofte svært omfattende og av og til også irreversible, lenge etter at kjemikaliene var i bruk. Ofte viser det seg også at nye stoffer, som er innført som erstatning for gamle, skadelige stoffer, har mye av de samme skadelige egenskapene for naturen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.01.2019

Nyheter

Vevring befaring november 2011
Solheim på befaring i dag:

Vil dumpe fjellet i fjorden

15.11.2011

11 tonn slam per minutt i 50 år. Det er hva Nordic Mining vil slippe ut i Førdefjorden. I dag er miljøvernministeren og miljøorganisasjonene på befaring i området.

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche

– Gruvedrift må være miljøforsvarlig

02.11.2011

Norge kan stå foran en ny gigantisk satsing på gruvevirksomhet. – Det er fullt mulig å ha gruvevirksomhet i Norge uten å dumpe store mengder avfall i norske fjorder som kan ødelegge mye av livet på fjordbunnen, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Baardseth

Ulovlige avfallsplasser florerer

07.09.2011

– Miljøet har vært taper når kommunene får makt i areal- og miljøforvaltningen. Tette sosiale nettverk og manglende miljøinteresse hos kommunene gjør at intet blir gjort med titusenvis av ulovlige fyllinger landet rundt, sier Harald Baardseth, leder i Naturvernforbundet i Buskerud.

Topp-banner Nigeriaolje

Shell med nye oljesynder i Nigeria

04.08.2011

Olje og kreftfremkallende stoffer i drikkevannet og et åtte centimeter tykt lag med olje oppå grunnvannet. Dette er tilstanden i Ogoniland i Nigeria, ifølge en ny FN-rapport. Rapporten dokumenterer alvorlige miljøskader som befolkningen i Ogonilandar levd med i mange tiår.

La Hague-opprop overrekkelse MD

Norsk avfall - norsk ansvar

08.06.2011

Norsk høyaktivt atomavfall må ikke sendes til det franske atomanlegget La Hague. Det var budskapet da 8 organisasjoner i dag overleverte et opprop til statssekretær Heidi Sørensen.

Trondheimhavn

Miljøgiftopprydding stopper opp

13.05.2011

Det foreslås ingen økning til opprydning av de farlige miljøgiftene som ligger i norske havner og fjorder i revidert nasjonalbudsjett. I forslaget til Statsbudsjett for 2011 ble støtten til opprydning av disse miljøgiftene kuttet kraftig. Trondheim er en av byene som nå kan få store forsinkelser i sitt arbeid med å fjerne miljøgiftene fra sjøbunnen i havneområdet.

Kirkenes og bøkfkorden

Gruvegigant får tillatelse til miljødumping i Finnmark

08.04.2011

I går ga Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) Sydvaranger Gruve tillatelse til å fortsette sin omstridte bruk og utslipp av det kjemikaliet Magnafloc 1707. – Hvis dette er måten Norge skal fortsette å forvalte sine naturressurser på, lover det svært dårlig for fremtiden. Vi håper Miljøverndepartementet tar det ansvaret Klif ikke evner å ta, og sier nei til utslipp av giftige kjemikalier i Bøkfjorden, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Viser fra 65 til 72 av totalt 78 artikler

Relaterte tema