Du er her:

Cirka 5000 liter fyringsolje rant 1. november ut i Alnaelva fra en tank på Alnabru. Foto: Maren Esmark

Cirka 5000 liter fyringsolje rant 1. november ut i Alnaelva fra en tank på Alnabru. Foto: Maren Esmark.

Nytt oljeutslipp i Alnaelva

– Dette må få konsekvenser

Fem måneder etter det store oljeutslippet i Alnaelva i Oslo lakk cirka fem tusen liter fyringsolje ut i elva torsdag kveld.

– At dette kan skje bare noen måneder etter forrige store oljeutslipp er nesten ikke til å tro. Dette må få konsekvenser, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. – Det er svært alvorlig at oljen er så dårlig sikret. Denne saken bør være en oppvekker for alle som har ansvar for oljetanker, sier Esmark.

Utslippet ble oppdaget torsdag kveld, da flere meldte fra til politi og brannvesen. Det var en kraftig diesellukt i området. Brannvesenet la torsdag kveld ut oljelenser på fire forskjellige steder for å samle opp oljen. Oljen lakk ut fra en 15 000 liter stor tank inne på området til Bring på Alfaset. Fredag morgen var det klart at cirka fem tusen liter hadde rent ut i Alnaelva. Det er flere store oljetanker i det samme området.

– Oljeutslipp kan skade på fugl, fisk og marine planter. En dråpe olje i fjærdrakten er nok til å ta livet av en sjøfugl. Nå om vinteren er fuglene ekstra sårbare for oljeutslipp. Et oljeutslipp nå, da de skal forberede seg til en lang vinter, passer svært dårlig, sier Esmark. 30. mai rant cirka 50 000 liter olje ut i Alnaelva.
30. mai rant cirka 50 000 liter olje ut i Alnaelva.

Oljeutslippet kommer bare fem måneder etter det forrige utslippet, da opp mot 50 000 liter fyringsolje rant ut i elva.

– Vi forventer at selskapene som eier disse tankene tar en skikkelig gjennomgang av sikkerheten og sørger for at dette ikke skjer igjen, sier Esmark.

Fakta om olje og oljeutslipp

Oljeprodukter kjennetegnes ved at de er lite vannløselige, har lavere tetthet og viskositet enn vann. Derfor vil olje flyte til overflaten og renne langsommere enn vann. Samtidig inneholder oljeprodukter vannløselige komponenter, som selv ved lave konsentrasjoner kan være helseskadelige.

Oljeprodukter inneholder også flyktige organiske forbindelser. Det er disse forbindelsene vi merker som ”oljelukt”.  Denne lukten gir fort ubehag, men kan også medføre langsiktige helseplager. Heldigvis skal det mye til før en oljetanklekkkasje blir helseskadelig.

I første omgang er en oljelekkasje en lokal forurensing, men større lekkasjer kan bli regionale. Skjer lekkasjen i nærheten av vann kan forurensingen spres både raskere og til et større område.

Lekkasjer til vassdrag, innsjøer og fjorder oppdages gjennom oljefilm på vannoverflaten. Både planter, fisk og fugl kan bli direkte skadede på grunn av oljesøl. Får man konsentrasjoner på 5-6 mg av oljens vannløselige stoffer pr liter vann kan dette være dødelig for flere fiskearter. Fisk som lever i vann der det har vært oljeutslipp vil få smak av oljen og være uspiselig.

Oljen vil også påvirke mikroorganismer som plankton, alger og insekter. Selv oljekonsentrasjoner så lave som 0,02 mg pr liter vann påvirker klekking av fiskeyngel og insektslarver, og kan ha en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet. Derfor kan også mindre lekkasjer over lang tid gjøre skade.

For ytterligere informasjon
Maren Esmark
Generalsekretær i Naturvernforbundet
971 83 379

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.11.2018