Du er her:

Brannøvelse på Bergen Lufthavn Flesland.

Skummet med miljøgiften PFOS har blitt spredt på norske flyplasser fram til 2007. Da ble forbudt med PFOS i brannskum. Her fra en brannøvelse på Bergen lufthavn Flesland. Foto: Avinor

PFOS spylt ut i naturen ved 45 flyplasser:

Alvorlig miljøgift funnet i drikkevann

Beboere ved flyplassene i Bergen og Kirkenes får nå tilkjørt vann etter at Avinor har påvist avrenning av PFOS til drikkevann. I 50 år har miljøgiften blitt spylt rett ut i naturen ved norske brannøvingsfelt.

Les mer:

VG Nett (1.12.2011):
Avinor fant miljøgift i drikkevann

Hele rapporten kan lastes ned på Avinor sitt nettsted:
Avinor overleverer en foreløpig rapport om forurenset grunn til Klima- og forurensningsdirektoratet

Les hele artikkelen i vårt medlemsmagasin Natur og Miljø (pdf).

Det er Naturvernforbundets magasin Natur og Miljø som melder dette i sitt neste nummer.

- Denne miljøgiften er kreftfremkallende og skader menneskers og dyrs mulighet til å få barn. Det at Avinor nå gir befolkningen ved flyplassene i Bergen og Kirkenes alternativt drikkevann viser hvor alvorlig saken er, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Miljøgiften PFOS finnes i brannskum som har blitt brukt på brannøvingsfelt ved flyplassene.Brannskummet som inneholder giften har vært i bruk i snart 50 år.

- Dette er en gift som aldri forsvinner, men forblir i naturen, påpeker Haltbrekken.

Må fjernes umiddelbart
Haltbrekken mener Avinor fortjener ros for å ta problemet så alvorlig som de nå gjør, og forventer at myndighetene nå setter i gang arbeidet med å få fjernet miljøgiften.

Han vil også ha et forbud mot alle lignende miljøgifter.

- Etter lang tids påtrykk fra Naturvernforbundet ble PFOS forbudt i brannskum og tekstiler i 2007. Nå er det viktig å sørge for at erstatningene som brukes ikke skader naturen på samme måte. Her har industrien et ansvar for å bevise at kjemikaliene de tar i bruk er ufarlige, sier Naturvernforbund-lederen.

-Virkelig skummelt stoff
I dag overleverer Avinor sin kartlegging av PFOS på egne brannøvingsfelt til Klima- og forurensingsdirektoratet. De foreløpige resultatene ble presentert på et seminar i november, og allerede da vakte de stor oppsikt ifølge Naturvernforbundets miljøgiftrådgiver Per-Erik Schultze:

– Den foreløpige resultatframleggingen gav et kollektivt hakeslepp blant de som var til stede. Her det snakk om store mengder av et giftig stoff som ikke brytes ned, som er spylt rett ut i naturen. Stoffet finnes nå igjen i dyr og mennesker over hele verden, sier Schulze.

Han mener dette er den største miljøgiftskandalen siden vi oppdaget PCB.

- PFOS er et virkelig skummelt stoff. All bruk må stanses, og alle steder som er forurenset med PFOS må ryddes eller sikres, sier Schulze.