Du er her:

Lasteskipet Puma er forventet inn i norske farvann om få dager.

Lasteskipet Puma er forventet inn i norske farvann om få dager.

Naturvernforbundet har varslet Kystovervåkningssentralen:

Farlig atomavfall fraktes langs norskekysten

Naturvernforbundet har varslet Kystovervåkningssentralen om at et lasteskip med farlig radioaktivt avfall er på vei til Murmansk. Om få dager vil dette skipet gå inn i norsk farvann. Naturvernforbundet ber myndighetene skjerpe beredskapen langs kysten, og mener det er på tide å ta et oppgjør med at farlig avfall sendes over lange avstander og dumpes i Russland.

Les mer:

Les brevet fra Naturvernforbundet til Kystovervåkingssentralen.

Det var Naturvernforbundets russiske partner Zelenyj Mir (Grønn verden), som varslet Naturvernforbundet om at det danske skipet Puma om få dager vil seile forbi norskekysten, fullastet med farlig, radioaktivt avfall. Atombrenslet har vært brukt i Serbia, og er blitt fraktet på båt helt fra Slovenia, rundt Italia og gjennom Gibraltar-stredet. Det farlige avfallet skal til det utdaterte russiske atomanlegget Majak.

Naturvernforbundet har varslet den norske Kystovervåkningssentralen, og Yngvild Lorentzen i Naturvernforbundet er bekymret for at den norske kystvernberedskapen ikke er god nok til å hindre alvorlige skader dersom det skulle skje en ulykke.

- Dette er avfall vi ikke vil ha i fjæresteinene. Norske myndigheter må sørge for bedre beredskap langs kysten slik at eventuelle problemer på denne båten kan tas hånd om umiddelbart dersom farlige situasjoner skulle oppstå, sier Yngvild Lorentzen, leder i Naturvernforbundets internasjonale prosjektavdeling.

Hun peker på at det må bli bedre rutiner for samarbeidet mellom Norge og Russland, og at russiske myndigheter må varsle norske strålevernsmyndigheter og kystvakt om slike transporter langs vår kyst. Dette skjer ikke i dag.

Vil ha slutt på den farlige transporten

Den siste tiden har det vært satt fokus på transport av radioaktivt avfall i flere europeiske land, og Naturvernforbundet advarer mot at livsfarlig avfall sendes på kryss og tvers i Europa. Transport av atomavfall er uakseptabelt på grunn av risikoen for ulykker, der konsekvensene for folk og natur kan bli enorme.

Sammen med russiske kolleger protesterer Naturvernforbundet mot at europeisk atomavfall fraktes til Russland. Området rundt atomanlegget Majak, der mye av avfallet havner, er verdens mest radioaktivt forurensede område, og allerede i dag når radioaktiv forurensing fra anlegget frem til de nordlige havområder via elva Ob.

- Atomavfall bør lagres der det har vært i bruk. Å flytte problemene er ingen løsning, sier Oleg Bodrov i Naturvernforbundets partnerorganisasjon Zelenyj Mir (Grønn verden). Han er bekymret for at Russland ender opp som dumpingplass for farlig avfall, som er produsert i resten av Europa.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.12.2010