Du er her:

Naturvernforbundets marinbiolog Per-Erik Schulze tar prøver av sjøbunnen i fjæra ved brannøvingsfeltet til Norges Maritime Utdanningssenter i Horten

Naturvernforbundets marinbiolog Per-Erik Schulze tar prøver av sjøbunnen i fjæra ved brannøvingsfeltet til Norges Maritime Utdanningssenter i Horten.

Miljøgiftbomber over hele landet

Miljøgiften PFOS finnes som udetonerte miljøbomber på mer enn 75 navngitte lokaliteter rundt i landet. – Miljømyndighetene må sørge for rask opprydding på brannøvingsfeltene og andre plasser det har vært sølt med denne miljøgiften, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Fakta om PFOS:
PFOS er en av de farligste, nye miljøgiftene.
PFOS er en forkortelse for perfluoroktylsulfonat, et kjemikalie hovedsakelig brukt i brannskum og smuss- og vannavstøtende tekstilimpregnering.
PFOS ble forbudt i Norge i 2007. Miljøgiften kan skade reproduksjonen, gir hormonforstyrrelser, redusert immunforsvar, økt fare for kreft og brytes ikke ned i miljøet. PFOS-holdig avfall er farlig og skal leveres til destruksjon.

Naturvernforbundet avslørte i går kveld på NRK Dagsrevyen at miljøgiften PFOS, som er svært skadelig for miljø og helse, forurenser mer enn 75 steder rundt i landet. Det er tidligere bruk av tekstilimpregnering og brannskum, som er årsaken til at miljøgiften som ble forbudt i 2007, nå finnes over hele landet.
– Myndighetene og bransjen må snarest få ryddet opp i forurensningen, sier Lars Haltbrekken.

Lekker ut i Oslofjorden
Naturvernforbundet tok i oktober 2010 selv initiativ til å undersøke sjøbunnen utenfor et av brannøvingsfeltene, Norges Maritime Utdanningssenter (NMU) i Horten. Prøvene viser en av de høyeste PFOS-konsentrasjonene som er funnet langs norskekysten, og at brannøvingsfeltet og sjøbunnen der utgjør en lekkasjerisiko.
–Vi frykter at det er spredd PFOS ved brannøvinger på stedet og at disse nå gradvis lekker ut i Oslofjorden, sier miljøgiftrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Tidligere avsløringer
Naturvernforbundet har tidligere avslørt at oljeindustrien spylte PFOS-basert brannskum rett på sjøen fra plattformene i Nordsjøen, og at brannøvingsfeltene på fastlandet utgjør alvorlig forurensningsfare.
I tillegg til vårt giftfunn fra det maritime brannøvingssenteret i Horten er vi kjent med at det er gjort svært høye PFOS-målinger i sjøbunnen ved et par oljeinstallasjoner i Nordsjøen, ved oljeindustriens andre brannøvingsfelt RESQ i Haugesund og på Mongstad, samt i Radsundet ved brannskumsprodusenten Solberg Scandinavian. Samtidig fikk vi ved årsskiftet vite at det allerede i 2005 ble funnet PFOS ved Helly-Hansen bygget i Moss der det har pågått impregnering av tekstiler i en årrekke, sier Schulze.

 

Se oversikt over kjente og mistenkte lokaliteter for PFOS i Norge