Du er her:

Trondheim havn. Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn.

Trondheim havn. Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn.

Miljøgiftopprydding stopper opp

Det foreslås ingen økning til opprydning av de farlige miljøgiftene som ligger i norske havner og fjorder i revidert nasjonalbudsjett. I forslaget til Statsbudsjett for 2011 ble støtten til opprydning av disse miljøgiftene kuttet kraftig. Trondheim er en av byene som nå kan få store forsinkelser i sitt arbeid med å fjerne miljøgiftene fra sjøbunnen i havneområdet.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke retter opp det kraftige kuttet i statsbudsjettet. Nå frykter vi  det vil ta svært lang tid før vi har fått fjernet miljøgiftene som stammer fra gammel industriforurensning og skipsverft, og som forurenser vårt felles matfat i sjøen, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Miljøgifter i havet tas opp i næringskjeden og er et stort problem for både mennesker og dyr. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) advarte regjeringen i et brev allerede i januar om at kuttet kan få store konsekvenser for det uhyre viktige opprydningsarbeidet. I brevet skrev Klif blant annet: “Fremdriften i arbeidet er i stor grad avhengig av betydelig økonomisk støtte fra staten. Reduksjonen av midler i post 39 vil dersom den opprettholdes i årene framover ha store konsekvenser for oppryddingsarbeidet. Det er stor sannsynlighet for at det vil ta betydelig lenger tid å gjennomføre oppryddingstiltakene enn tidligere antatt.” Les hele brevet her

Vil ta flere tiår

– Med dagens tempo vil det ta mange tiår før sjøbunnen i en rekke norske havner er ryddet for miljøgifter, og dette vil bryte Stortingets mål om at miljøgifter skal være under kontroll innen 2020, sier Haltbrekken.

Så lenge miljøgiftene ikke fjernes fra sjøbunnen vil de stadig virvles stadig opp og tas opp i sjødyr. Det er også avdekket store mengder forurenset jord og deponier med farlig avfall som trenger opprydding.

I 2006 kom Stortingsmeldingen “Sammen for et giftfritt miljø”. her listes det opp 17 havner og fjorder hvor man prioriterer å få ryddet opp i miljøgiftene som ligger på sjøbunnen.

I 2010 ble det bevilget 157 millioner til opprydning av miljøgifter i sedimenter, forurenset jord og forurenset jord i barnehager. I 2011 blir bevilgningen på bare 83,5 mill.