Du er her:

Til dette lagringsanlegget for spaltbart materiale i Majak i  den sørøstlige delen av Russland skal atomavfallet etter planen sendes.

Til dette lagringsanlegget for spaltbart materiale i Majak i den sørøstlige delen av Russland skal atomavfallet etter planen sendes.

Tysk miljøfarlig avfall skal flyttes:

Vil dumpe atomavfall i Russland

Tyske myndigheter planlegger nå å sende atomavfallet sitt til Russland. Endestasjonen for avfallet er Majak, det stedet i verden som er mest forurenset av atomavfall. Naturvernforbundet protesterer sammen med russiske miljøorganisasjoner.

Les mer:

Aftenposten (9.11.2010):
Tysk atomavfall til Russland

Appell fra miljøorganisasjonene:
To the President of the Russian Federation, Dmitry A. Medvedev, German Chancellor, Angela Merkel, US President Barack Obama, Secretary General of the IAEA, Yukiya Amano (pdf)

Sammen med russiske miljøorganisasjoner sender Naturvernforbundet nå en appell til Dmitryj Medvedev, Barack Obama og Angela Merkel, der de ber om at flyttingen av atomavfallet ikke gjennomføres.

- At det fortsatt sendes radioaktivt avfall til Majak er totalt uforsvarlig, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Organisasjonene mener Majak er blitt en søppeldynge for verdens globale atomindustri, og at det er umoralsk å sende mer avfall til reprosessering ved anlegget i byen. 

Flere store ulykker ved anlegget i Majak har opp gjennom årene ført til forurensning av land og vann i området, og forurensning pågår fortsatt. Befolkningen i området har svært høy forekomst av kreft og andre sykdommer knyttet til radioaktivitet.

- Majak er et katastrofeområde av internasjonale dimensjoner, og allerede i dag når radioaktiv forurensing fra anlegget de nordlige havområder via elva Ob. Det må ryddes opp, ikke sendes nytt avfall til Majak, mener Haltbrekken.

Organisasjonene framhever at det er på tide at hver enkelt regjering tar ansvar for sitt eget avfall, slik at transport unngås.

En avtale mellom Tyskland og Russland om transporten skal undertegnes i løpet av kort tid.

Bakgrunnen for flyttingen er en avtale Russland og USA har inngått, om at avfall fra forskningsreaktorer det tidligere Sovjetunionen hadde ansvaret for skal tilbake til Russland.  

Avfallet har hittil vært oppbevart i mellomlageret i Ahaus i Nordrhein-Westfalen, og består av 951 brukte brenselstaver. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.11.2010