Du er her:

Oljeutslipp i Alnaelva mai 2018

Her renner Alnaelva ut, med 50 000 liter diesel! Øya i bakgrunnen er sjøfuglreservat, her ligger det nå sjøfugl på redet, og fjorden er full av andunger. Foto: Naturvernforbundet.

Oljeutslipp i Alnaelva:

- Verst tenkelige tidspunkt for sjøfugl

Utslippet i Alnaelva onsdag 30. mai kom på det verst tenkelige tidspunktet for sjøfuglene. - Oslofjorden er et viktig hekkeområde for sjøfugl, og det er flere naturreservater bare få hundre meter fra utløpene av Alnaelva. Dette vil kunne gå utover en allerede sårbar sjøfuglbestand, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

50 000 liter diesel rant onsdag 30. mai ut i Alnaelva i Oslo. Dette er trolig det største oljeutslippet i Oslo noensinne.

- Vi kan ikke forstå hvordan dette kunne skje igjen. Dette er den tredje store forurensningen i de største elvene i Oslo på få år, sier Lundberg. Hun sier at her har også Oslo kommune et ansvar.

Naturvernforbundet krever at vi må få en full oversikt fra Oslo kommune over alle olje- og dieseltanker i nærheten av viktige naturområder.

- Det må komme et forbud mot lagring av olje i nærheten av elver og sårbar natur, sier Lundberg.

Viktig område for sjøfugl

Oslofjorden er et viktig hekkeområde for sjøfugl, og det er flere naturreservater bare få hundre meter fra utløpene av Alnaelva. Rett bak ligger Bleikøya, som er naturreservat. Og den odden som ligger nærmest utslippet heter Bleikøykalven og er vernet som sjøfuglreservat. Her er det ferdselsforbud frem til 15.juli av hensyn til sjøfugl, og det er rett innenfor her at utslippet har skjedd.

Arter som sildemåke, fiskemåke, ærfugl, hvitkinngås er blant de som hekker i området.

Dette var tidligere Oslofjordens nest største sjøfuglkoloni med nesten 500 hekkende par av sjøfugl.

Oljelekkasje er skadelig på flere måter:

  • Sjøfugl som får olje i fjærdrakten eller svelger olje kan dø eller få store skader
  • Olja påvirker mikroorganismer som plankton, alger og innsekter
  • Det kan påvirke helse til mennesker, om den fordamper og trenger seg inn i bygninger eller ved direkte kontakt.

Advarsel for alle som lagrer fyringsolje

Storlekkasjen i Alnaelva bør også være en vekker for alle som lagrer fyringsolje.

- Eier du bolig med oljetank er det alltid er en risiko for lekkasjer, og du er selv er ansvarlig for å unngå dette, advarer Silje Østerbø, informasjonsansvarlig for klimaprosjektet Oljefri i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er bekymret. De mener at mange tankeiere har liten forståelse for hvor alvorlige lekkasjer kan bli, og tar for lett på ansvaret som følger med disse tankene.

- Svært mange oljetanker er allerede flere tiår over sin antatte levetid, og eierne av disse tankene gambler med miljøet og sin egen økonomi, sier Østerbø.

Konsekvensene av selv mindre lekkasjer kan bli katastrofale for de som er involvert. En eneste liter fyringsolje kan ødelegge en million liter drikkevann, og kostnadene kan bli enorme.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.06.2018