Du er her:

Sterkt skadd Jøssingfjord, 34 år etter gruvedumping er avsluttet. Likevel blir fjordens tilstand klassifisert som god av konsulentselskap. Foto: Erling Svensen

Sterkt skadd Jøssingfjord, 34 år etter gruvedumping er avsluttet. Likevel blir fjordens tilstand klassifisert som god av konsulentselskap. Foto: Erling Svensen.

Jøssingfjorden: Nye bilder viser en død fjord, mer enn 30 år etter at Titania sluttet å dumpe gruveavfall her.

– Vi godtar ikke at flere fjorder blir ødelagt

Nye bilder fra Jøssingfjorden viser ødelagt natur, nesten uten liv, etter flere tiår med gruvedumping. – Jeg har aldri sett en så ødelagt fjord, uttaler undervannsfotografen Erling Svensen til Aftenposten. – Dette må stanse alle planer om dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden. Vi kan ikke godta at flere fjorder skal bli ødelagt, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturfotografen Erling Svensen har dykket i Jøssingfjorden for å ta bilder av ødeleggelsene fjorden er påført etter flere tiår med gruvedrift og dumping av gruveavfall og gruvevann. Bildene viser øde sjøbunn med få tegn til liv, helt annerledes enn det skulle ha vært.

Gruveselskapet Titania utvinner mineralet ilmenitt i Tellnes i Rogaland. Flere millioner tonn gruveavfall ble dumpet i Jøssingfjorden fra 1960 til 1984. Fra 1984 til 1994 ble massene deponert i Dyngadjupet rett ved fjorden. Etter 1994 har avgangsmassene blitt deponert på land, men Titania har fortsatt tillatelse til å slippe gruvevannet med en del gruvepartikler ut i fjorden.

Image

De få artene som finnes i Jøssingfjorden sliter med å leve i en sjøbunn dekket av gruveslam. Foto: Erling Svensen

Både i Førdefjorden og i Repparfjorden er det gitt tillatelse til at ny gruvedrift kan dumpe gruveavfall i sjøen. Erfaringene fra Jøssingfjorden har blitt brukt for å forsvare bruk av sjødeponi med gruvedumping i Førdefjorden, både i et forslag til reguleringsplan fra et konsulentselskap og i en miljøanalyse.

Det står i skarp kontrast til Erling Svensens rapporter fra flere dykk i Jøssingfjorden de siste årene. Svensen er en erfaren dykker og undervannsfotograf. Han vet godt hvordan en fjord med god miljøtilstand skal se ut.

– Jeg har aldri sett en så ødelagt natur som i Jøssingfjord. Jeg har dykket flere steder, både helt innerst og langt ute i fjorden. Det samme overalt. Bunnen er nesten helt død. Alle store steiner, med et visst liv, var også delvis dekket av slam, sier Svensen til Aftenposten.

I Førdefjorden har Nordic Mining fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord, den er ren og har et rikt dyreliv, noe naturfotografen Svensen har dokumentert etter en rekke dykk.

Image

Mudderbunnsjøroser i Førdefjorden, som er ren og har et rikt mangfold av arter. Foto: Erling Svensen

– Nå er det på høy tid at regjeringen Solberg våkner og ser hva som kan skje med fjorder som slammes ned med gruveavfall. Hvis dette tillates, frykter vi lignende forhold som i Jøssingfjorden. Det er ennå ikke for sent å snu, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet har sammen med flere andre natur- og miljøorganisasjoner krevd at Nordic Mining skal levere ny utslippssøknad og gjennomføre en ny konsekvensutredning. Det skyldes at selskapet har gjort store endringer som avviker fra den opprinnelige søknaden.

Miljødirektoratet beskriver miljøtilstanden i Jøssingfjorden som god, noe Naturvernforbundet synes er merkelig. Undersøkelser som Geode Consult står bak tegner et annet bilde enn Svensens observasjoner. I rapporten står det at «samtlige prøvestasjoner fikk god tilstand i 2018». Vurderingen av den økologiske tilstanden ble kategorisert som moderat. Titania legger imidlertid ikke skjul på at gruvedriften påvirker livet og sammensetningen av arter i fjorden.

I Finnmark har Regjeringen godkjent gruveselskapet Nussir sine planer om å bruke Repparfjorden som deponi for gruveavfall. Hvert år skal det slippes ut to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam, rett ut i sjøen. Gruvedriften vil ramme livet i fjorden og den samiske reindriften i området. Naturvernforbundet fortsetter arbeidet med å stanse prosjektet, blant annet ved å opplyse investorene om de alvorlige miljøkonsekvensene.

– Det er totalt uakseptabelt å bruke norske fjorder som avfallsplass for gruveindustrien, sier Ask Lundberg.

– Det må nå gjøres grundige uavhengige undersøkelser av tilstanden i Jøssingfjorden. I mellomtiden må gruvene i Førdefjorden og Repparfjorden legges på is, sier Ask Lundberg. Hun viser til at det i disse sakene er brukt innkjøpte rapporter fra Titania, hvor det hevdes at livet har vendt tilbake på sjøbunnen, og at det skjedde 5-10 år etter deponeringen opphørte. Erling Svensens bilder viser en helt annen virkelighet.  

Deler av denne artikkelen er basert på Ole Mathismoens artikkel om Jøssingfjorden i Aftenposten 27. januar 2020

Bli med

Facebookgruppa NEI til gruveavfall i norske fjorder

Les mer

Firda, 8. november 2019, Kommunestyret må si nei til dumping i Førdefjorden
NRK Rogaland 25.mai 2017, Urovekkende funn på bunnen av Jøssingfjorden
Naturvernforbundet 2019, Fordømmer gruve-ja fra Næringsdepartementet
Naturvernforbundet 2016, Støtter aksjonistene i Førdefjorden
Guardian 2015, Norway approves mine's controversial plan to dump waste into fjord
Naturvernforbundet 2013, Forby Sjødeponi!
Naturvernforbundet i Sogn & Fjordane, artikkelarkiv om fjordmiljø og gruvedrift
Naturvernforbundet i Finnmark, artikkelarkiv om gruvedrift
Naturvernforbundets temasider om Førdefjorden og Repparfjord

Dokumenter

Naturvernforbundet 2019: Brev til Klima- og miljødepartementet med krav om krav om ny utslippssøknad og konsekvensutredning for Nordic mining

Naturvernforbundet 2019: Høringssvar på søknad om driftskonsesjon for Nordic Mining

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.02.2020