Du er her:


Foto: Lars Haltbrekken

Vil dumpe fjellet i fjorden

11 tonn slam per minutt i 50 år. Det er hva Nordic Mining vil slippe ut i Førdefjorden.

I media:

Firda.no (15.11.11):- Verdas beste teknologi

NRK Sogn og Fjordane (15.11.11):Solheim møtt av demonstrantar

Firda.no (15.11.11):Ei prinsipiell sak for Norge

NRK Sogn og Fjordane (15.11.11):Gruva splittar både kommunen og regjeringa

Bergens Tidende (15.11.11):Møtt av demonstrantar


Les mer:

- Vevring og Førdefjorden miljøgruppe - lokal organisasjon mot gruvedrift

- Nordic Minings side om Engebøprosjektet


 

I Engebøfjellet ved bygda Vevring i Førdefjorden ligger 15 millioner tonn av det ettertraktede mineralet rutil. Dette vil Nordic Mining hente ut, og restmassen - drøyt 96 prosent - vil de deponere i fjorden. 

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken deltar også på dagens befaring. Han mener sjødeponi er både ødeleggende for naturen og miljøet og unødvendig:

– Det er fullt mulig å ha gruvevirksomhet i Norge uten å dumpe store mengder avfall i norske fjorder som kan ødelegge mye av livet på fjordbunnen, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Førdefjorden er en nasjonal laksefjord, forholdsvis uberørt av industri og annen forurensing. Gruvemotstandere fra de omliggende bygdene har mobilisert mot rutilutvinningen i årevis for å beholde fjorden ren.

NIVA, instituttet som har laget konsekvensutredningen for Nordic Mining, mener at følgene av dumpingen ikke er alvorlige nok til å stanse prosjektet. Men Havforskingsinstituttet har konkludert med at deponiet vil legge fjorden død i mange tiår framover.

– Sjødeponi hvor man dumper avfall og masser fra gruvene utgjør en stor trussel mot livet på bunnen. Det er dessverre slik at holdningen “ute av syne ute av sinn” går utover noen av våre viktigste økosystemer. Det utrolig viktig at vi stokker beina rett og gjør dette på en miljøforsvarlig måte, sier Lars Haltbrekken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.02.2020