Du er her:

Hagelupinar ved høgspentanlegg

Naturvernforbundet i Tingvoll har varsla NEAS om at det er funne hagelupinar ved høgspentanlegget.

Hagelupinar er ein framandart med svært høg risiko for spreiing. Spreiing til kulturlandskapet i Tingvoll vil ha uheldige konsekvensar for naturmangfaldet.

NEAS rykka raskt ut etter varselet frå Naturvernforbundet, lupinforekomsten blei sanert.

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.03.2020