Du er her:

Nyheter

Utløp fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet

Vannforvaltningsplan - gruveforurensning

Det skal vedtakast ny forvaltningsplan for vannområde Orkla, for 2022 - 2027. Naturvernforbundet i Orklaregionen har sendt høyringsuttale, der vi mellom anna stiller krav om langt betre, og varige tiltak mot forureininga frå gruvene. Dette omfattar også at Bjørnlivatnet skal oppnå "god tilstand" i løpet av planperioden.

Rydda materiale

Vellukka rydding i Håvika 5. juni 2021

5. juni var verdas miljødag, og den dagen markerte vi med rydding i Håvika ved Moldtua i gamle Snillfjord kommune. 6 deltakarar rydda ca. 1400 liter avfall; taugverk, ulike plastartiklar, skrapmetall og noko impregnert treverk.

Håvika

Rydding i Håvika 5. juni 2021

5. juni er verdas miljødag, og den dagen markerer vi med rydding av plast og anna søppel som har drive i land i Håvika, i gamle Snillfjord kommune. Vi ønskjer alle velkomne til dette viktige arbeidet, og til ein triveleg dag i vakre Håvika.

Svar frå partia i Orkland-kommunestyreval 2019

Positive svar frå Partia i Orkland

Naturvernforbundet sendte 11 spørsmål til partia som stiller til val i Orkland 2019, og har fått svar frå alle. Kort oppsummert må vi seia oss godt nøgde med mange positive svar, der alle eller nesten alle parti har slutta opp om viktige spørsmål for Naturvernforbundet. Det lover godt for samarbeid med Orkland kommune dei neste fire åra.

Viser fra 1 til 4 av totalt 9 artikler