Gjengedalsvassdraget. Foto Frank Haug

Gjengedalsvassdraget. Foto Frank Haug.

Gjengedalsvassdraget er truet

Naustdal - Gjengedalsområdet er et av de største og mest mangfoldige villmarksområdene som er igjen på Vestlandet. Den unike og folkekjære elva trues igjen av vannkraftutbygging.

Gjengedalsvassdraget er folkeelva hvor du ikke bare kan oppleve ditt livs fiskeeventyr, men den dramatiske og vakre naturen innbyr til sterke naturopplevelser. Nå er det planer om å regulere elvas kilder, Storevatnet og Dalevatnet og legge elva i rør i en strekning på 5,8 km.

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har lenge arbeidet for varig vern av vassdraget. Elva er et av de mest verneverdige vassdraga i fylket, men som ikke enda er sikra gjennom vern.

Store naturverdier
Vassdraget er en uerstattelig del av dramatisk og vakker natur, og innbyr til et variert friluftsliv. Her er verdifulle naturmiljøer med flere rødlistede arter i fossesprøyten. 

Elva er hjem til rovfugler, her spretter fossekallen, her dykker oteren, 

her vaker og laks og sjøørret.

Elva er nemlig en særlig god lakse- og sjøørretelv, med stor fisk og gode mål for gytebestanden. Hvem som helst kan løse fiskekort og fiske hvor de vil i en elvestrekning på seks kilometer. De fleste andre elver er forbeholdt noen få, gjennom høye priser og eksklusive avtaler.

Trues av vannkraftutbygging
Nå er det planer om å regulere elvas kilder, Storevatnet og Dalevatnet og legge elva i rør i en strekning på 5,8 km. Fra inntaket og ned under Gjengedalsfossen vil elvestrekningen miste 80 % av vannet. Dette vil få dramatiske konsekvenser for både laks- og ørretstammen, fiskerne og naturverdiene som finnes i og langs elva. Det er stor motstand mot utbygging både i Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening og fiskerne.

Vi krever og jobber nå for at en fremtidig konsesjonssøknad for Gjengedal kraftverk blir avslått, og vi trenger din hjelp!

Les mer:

NRK Sogn og Fjordane (18.3.2009):
Postkort for vern - Naturvernforbundet vil verne Gjengedalsvassdraget.

 

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 20 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene