• Den store granryddedagen

  Bil med og rydd skadelige treslag 24.-25. september.

Bli med på den store granryddedagen - dugnad mot skadelige treslag! 

Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Ved å være med på den store granryddedagen, bidrar du til å hindre videre spredning og redde trua natur!

Image

FINN DIN LOKALE DUGNAD HER!

 

Hva er skadelige treslag?

Med skadelige treslag mener vi importerte trær som sprer seg ut i naturen og fortrenger andre arter. Det mest utbredte skadelige treslaget i Norge er sitkagran, men vi har også andre slike arter, som for eksempel lutzgran, norsk gran (utenfor sitt naturlige utbredelsesområde), edelgran og hemlokk. Les mer om skadelige treslag her (brosjyre) og her (Artsdatabanken).

Hvorfor fjerne skadelige treslag?

Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Den raske og utbredte spredningen deres gjør at mange andre arter mister leveområdene sine. Skadelige treslag sprer seg ut i sårbare naturområder og naturreservater, og i flere forskjellige naturtyper. Sitka- og lutzgran har spredt seg mest i kystområdene, men er også observert spredt til kystlynghei, eng, skogsmark, beitemark og myr. Vi står i fare for å miste flere av disse naturtypene, og det samme gjelder mange av artene som lever her. Ved å fjerne de skadelige treslagene som har spredt seg ut i disse områdene, bidrar du til å bevare naturmangfoldet og redde truede naturtyper og arter!

Hva er den store granryddedagen?

Den store granryddedagen er dagen hvor det utføres dugnader mot skadelige treslag over hele landet. En dugnad mot skadelige treslag består i å røske opp skudd og kappe ned unge trær. Dersom man har tilgang på nødvendig utstyr og ekspertise, kan det også innebære å kappe ned større trær. Målet er å hindre videre spredning. Dugnaden kan være et stort og offentlig arrangement med mange titalls frivillige, eller det kan være en hyggelig sammenkomst med vennegjengen. Uansett antall deltagere, kan dugnaden i korte trekk oppsummeres slik:

 • Still opp til avtalt tidspunkt og sted, med klær du kan være ute og jobbe i
 • Hils på de andre deltagerne
 • Lær om hvordan man kjenner igjen de skadelige bartrærne og bli vist hvordan man best kutter dem ned
 • Røsk opp skudd og kapp ned unge trær!
 • Spis lunsj, drikk noe godt, og slå av en prat med de andre deltagerne
 • Røsk og kapp litt til
 • Dra hjem og vær fornøyd med at du har bidratt til å redde naturen!

Slik arrangerer du granryddedag - dugnad mot skadelige treslag

Det å arrangere dugnad mot skadelige bartrær er både gøy, sosialt og viktig! Få med deg lokallaget, naboer eller vennegjengen og arranger en dugnad! Slik gjør du det:

 • I første omgang må du ha identifisert et sted der skadelige treslag har spredt seg ut i naturen. Les mer om hvilke steder som er egnet for dugnad.
 • Ta alltid kontakt med grunneier og spør om tillatelse til å arrangere dugnad før du planlegger videre. Her finner du et forslag til hvordan du kan ta kontakt. 
 • Meld inn dugnad via dette skjemaet.
 • Få støtte til innkjøp av dugnadsmat og utstyr, ved å sende inn en søknad om aktivitetsmidler dersom dere har behov for det.
 • Kom i gang! Start planleggingen: Avtal henting av avfall, få tak i nødvendig utstyr, inviter venner og bekjente, heng opp plakater, lag Facebook-event. Les mer om hvordan du kan gjennomføre planleggingen her.
 • Vi tar kontakt med deg for å høre hvordan vi kan bistå!

Dugnad for å bekjempe andre skadelige planter

Det er ikke bare importerte treslag som er skadelige for naturen i Norge. En god del av importerte hageplanter har også forvillet seg ut i naturen, og fortrenger andre arter. Du kan lese mer om de vanligste artene her. Å arrangere dugnad for å bekjempe disse plantene, kan være akkurat like gøy, sosialt og viktig som å arrangere dugnad mot skadelige treslag. Du kan også arrangere slike dugnader via skjemaet, og du kan søke om aktivitetsmidler. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.09.2022

Nasjonal dugnad mot fremmede treslag

01.09.2022 | Sist oppdatert: 01.09.2022

Fremmede treslag som sitka og lutz sprer seg i naturen, hvor de trenger bort naturlige planter og gjøre stor skade. Den 23.-25. september inviterer vi til nasjonal dugnad mot skadelige treslag. Vi skal røske opp skudd og kappe ned trær som skaper trøbbel i naturen vår.

Nasjonal dugnad mot skadelige treslag 25.-26. september

24.09.2020 | Sist oppdatert: 15.09.2021

Sitka, lutz, vestamerikansk hemlokk og flere andre skadelige treslag truer naturmangfoldet i Norge. I september gjennomføres «Den store granryddedagen», hvor lokal- og fylkeslag fra Naturvernforbundet og Norsk Botanisk Forening gjennomfører dugnader mot skadelige treslag over hele landet.

Egnede områder for granryddedag

Alle områder hvor skadelige bartrær sprer seg ut i naturen, og særlig sårbar natur, egner seg for å arrangere granryddedag. Her kan du lese om hvor du kan finne slike områder.

Lokale granryddedugnader 2022

Her finner du en oversikt over hvor det arrangeres granryddedugnader i 2022, rangert etter fylker i alfabetisk rekkefølge. Siden blir oppdatert fortløpende.