Du er her:

Det gamle gruveområdet ved Repparfjord i Finnmark. Her ynskjer Nussir ASA å dumpe to millionar tonn kobberhaldig avfall i fjorden kvart år i minst 20 år. Foto: Gunnar Reinholdtsen

Det gamle gruveområdet ved Repparfjord i Finnmark. Her ynskjer Nussir ASA å dumpe to millionar tonn kobberhaldig avfall i fjorden kvart år i minst 20 år! Foto: Gunnar Reinholdtsen.

Gruvedrift og miljø

Det er stor interesse for å starte ny gruvedrift i Noreg. Dette gir store utfordringar i form av naturinngrep, avfallsproblematikk og truslar for naturbaserte næringar.

Det moderne samfunnet er avhengig av mange mineral, men fordi mineral er ikkje-fornybare ressursar, kan vi ikkje la marknadskreftene fritt få styre utvinningstempoet. Behovet for mineralet må vurderast opp mot konsekvensane for naturmiljø, klima, naturbaserte næringar og sosial utvikling.

Noreg har ein lang historie med gruvedrift. Under tidlegare drift var miljøkunnskapen langt dårlegare enn i dag. Dette har ført til at giftige stoff har blitt slept ut i naturen, og store naturinngrep er framleis synlege i landskapet.

I dag fins kunnskap og teknologi som tilseier at ein bør kunne velje mindre naturskadelege metodar for utvinning og avfallshandtering enn tidlegare. Underjordsdrift gir mindre inngrep i landskapet enn opne dagbrot. I staden for å legge overskotsmassen i store opne deponi kan mykje av den brukast t.d. i byggebransjen. Resten kan fyllast tilbake i tomme gruvegangar. Internasjonalt blir desse, og mange andre tiltak, brukt for å gjere mineralnæringen mindre miljøskadeleg. Noreg har mykje å lære.

I 2013 la regjeringa fram ein strategi for mineralnæringa i Noreg. I den står det at norsk mineralnæring skal vere blant verdens mest miljøvennlege, og aktivt søke framtidsretta løysingar. Likevel er vi eit av berre fire land i verda som tillater å dumpe avfallet frå gruveindustrien i sjø.

Å dumpe restmassen frå gruvedrift i dei norske fjordane er både svært skadeleg for naturen i havet, ein trussel mot bærekraftige arbeidsplassar i distrikta, og direkte sløsing med ressursane. Både miljø-, mat- og fiskerimyndigheitar har advart mot konsekvensane. Er vi tent med å ha ei forvaltning som gjere gruvedrift lønsamt ved å sende rekninga til fiskeri, turistnæring og framtidige generasjonar?

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.12.2016

Vevringfolket byr på Fjordfiskarens festbord, henta frå Førdefjorden, rett framfor brygga her

Kva gjere vi?

Dårlige gruveprosjekt er ein trussel mot naturmangfald, landskap og berekraftige næringar. Vi kjempar for dei gode løysingane og ein strengare regulering av gruveindustrien.

Fjorden ingen søppelfylling

Kva meiner vi?

Verden treng mineral, men ikkje i uavgrensa mengder, og ikkje til ein kvar pris. Om mineralnæringa skal ha ei framtid i Noreg må vi stille strenge miljøkrav som sikrar at utvinninga ikkje går på bekostning av viktige naturverdiar og naturbaserte næringar.

Havelgen - vikingbåt mot gruveavfall i sjø

Kva kan du gjere?

Engasjer deg! Naturvernforbundet har fleire lokal- og fylkeslag som jobbar med lokale gruveprosjekt. I tillegg har vi eit gruveutval som jobbar med nasjonal politikk.

Nyheter

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche
Gruveslam rett i fjorden

Frykter farlige nanopartikler i Førdefjorden

27.01.2014 | Sist oppdatert: 27.01.2014

Gruvenæringa kan ikke tillates å slippe ut nanopartikler i Førdefjorden, krever Naturvernforbundet i et brev til Regjeringen. – Regjeringen er i ferd med å tillate farlige utslipp uten engang å ha undersøkt konsekvensene, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Kautoplakat1
Seier for naturen

Tydelig nei til gruvedrift

17.12.2013 | Sist oppdatert: 19.12.2013

Gruveselskapet Arctic Gold får ikke drive gruvedrift i Kautokeino. - En stor seier for natur og matproduksjon, sier Geir Jørgensen fra Naturvernforbundet.

Fylkes og lokallag m maren
Setter ned foten:

Samler nordisk gruvefront

04.11.2013 | Sist oppdatert: 04.11.2013

Naturvernforbundet samler nå en nordisk front mot ødeleggelser og forurensning fra nye gruveprosjekter. Denne helgen var representanter fra Norge, Sverige og Finland samlet for å utveksle erfaringer og lære mer.

IMG_1514
Miljødirektoratet toer sine hender

Uforsvarlig behandling av Repparfjorden

22.10.2013 | Sist oppdatert: 22.10.2013

Naturvernforbundet er misfornøyd med Miljødirektoratets behandling av gruveutslippene i Repparfjorden. Nå håper de Klima- og Miljøvernminister Tine Sundtoft rydder opp.

Fjordfiskerens festbord 1 juni 2013
Strid om Førdefjorden

Samler bygda - splitter partiene

05.06.2013 | Sist oppdatert: 06.06.2013

Lørdag var det fest i Vevring i Sogn og Fjordane – i bygda med 300 innbyggere klarte den lokale aksjonsgruppa mot gruveavfallsdeponi i Førdefjorden å samle over 200 til festmat, fagseminar og politisk debatt.

Kyst Lofoten

Gruvevirksomhet kan true matfatet

28.11.2012 | Sist oppdatert: 28.11.2012

Naturvernforbundet går nå sammen Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskeri og havbruksnæringens landsforening og Norske Sjømatbedrifters landsforening til kamp mot at gruveindustrien skal få ødelegge livet i norske fjorder. I et felles utspill skriver organisasjonene at ny gruvevirksomhet kan bli en stor trussel mot fiskeriene og livet i fjordene. – Naturvernforbundet er ikke mot gruvevirksomhet, men våre fjorder kan ikke bli brukt som avfallsplass for gruveindustrien, sier Haltbrekken.

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche
Vil legge gruveavfallet i fjordene:

Ber regjeringa forby sjødeponi

03.04.2012 | Sist oppdatert: 25.10.2012

Gruveindustrien i Norge vokser, og flere gruveselskaper ønsker å legge massene fra gruvedriften i havbunnen. - Pinlig dersom vi blir de eneste i Europa som tillater denne svært skadelige praksisen, er Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms dom.

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche

Gruveplaner satt på vent

19.03.2012 | Sist oppdatert: 19.03.2012

Planene om å utvinne Rutil i Førdefjorden ble i dag satt på vent fordi man ikke vet nok om konsekvensene for naturmangfoldet i området til å ta en beslutning. Naturvernforbundet mener det er en helt riktig konklusjon.

Viser fra 41 til 48 av totalt 51 artikler