E-post-storm mot gruvedumping i Førdefjorden

Hele 1881 personer har til nå sendt e-post til næringsminister Iselin Nybø (V) og bedt henne om å stanse planene om gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Rød sjøstjerne

I august klagde Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og elleve andre organisasjoner på driftstillatelsen til Engebøprosjektet. Saken er nå til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet, og det er ventet en snarlig avgjørelse. I den forbindelse har Naturvernforbundet gått ut i sosiale medier og oppfordret folk til å sende e-post til næringsminister Iselin Nybø via denne nettsiden: https://naturvernforbundet.no/gruvedumping/. Responsen har vært stor. Per dags dato har 1881 personer sendt e-post til næringsministeren med støtte til klagene fra organisasjonene. Fortsatt strømmer det e-poster inn til departementet.

– Vi er veldig glade for det engasjementet folk viser i denne saken. Næringsminister Iselin Nybø og Regjeringen bør merke seg den sterke motstanden mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Dette prosjektet må nå stanses. Det er aldri for sent å ta til fornuft, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Vil du også protestere mot gruvedumping i Førdefjorden? Gå inn på denne lenken.

I juni 2020 fikk gruveselskapet Nordic Mining driftstillatelse til gruvedrift på Engebø, med åpent dagbrudd og hvor kjemikalieholdige restmasser skal dumpes i Førdefjorden. Sjødeponi fra gruveindustri er en driftsform som forurenser marine økosystemer, og er ulovlig i stadig flere land. Chile, et sjømatland som Norge, har vedtatt å avvikle sjødeponering innen 2023. Da blir Norge et av kun fire land i verden som ikke har stanset slik miljøskadelig praksis. Av verdens 2500 industrielle gruver, er det bare 11 som dumper avfallet i sjø. Fem av dem finner vi i Norge.

Å deponere gruveavfall i Førdefjorden vil ha alvorlige negative konsekvenser for naturen i fjorden, ifølge statens egne marinfaglige rådgivere i Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Dette er alvorlig, særlig siden vi er midt i en naturkrise hvor vi mister arter i rekordtempo. Førdefjorden er en frisk og artsrik fjord med store naturverdier som har gitt grunnlag for bosetning og naturbaserte næringer i flere tusen år. Fjorden er en av våre nasjonale laksefjorder, med fire lakseførende vassdrag. Den har en rik bunnfauna og er hjem for trua og sårbare arter.

Gruveprosjektet er også bekymringsfullt for naturbaserte næringer i området. Over 60 næringsorganisasjoner har uttalt at de ikke ønsker sjødeponi i fjorden. Å bruke sjødeponi i gruveindustrien er en utdatert metode som kun vil benyttes av 4 land i verden fra 2023, og Norge er det eneste europeiske landet som fortsatt opererer med dette.  

«Vår tids Alta-sak»
E-post-kampanjen ble startet i slutten av november. Naturvernforbundet lagde et forslag til tekst som folk kunne sende til næringsminister Nybø via nettsiden. 

–  Jeg vil herved gi min støtte til klagene på driftstillatelsen til Engebøprosjektet som Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har sendt, og som nå er til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet, står det blant annet i meldingen.

Flere har imidlertid formulert sin egen melding til næringsministeren. Her er noen av dem:

«Det er trist om dagens unge om noen år må ta oppvasken etter vår tids «Alta-sak».»

«Dette er et overgrep mot fjorden, det går ikke an!»

«Det går bare ikke an å behandle naturen på den måten når man allerede vet konsekvensene, spesielt for fremtidens generasjon.»

«Kjære Iselin Nybø – det er helt ok å være litt tøff på Naturens vegne. Gi gass du – stopp dette, det er jo en elendig ide.»

“As an American whose forefathers came from this area, I am heartbroken that you might damage  the beautiful fjord  in this way.  Please learn from the mistakes of the US and protect your nature as much as possible.”

«Eg meiner at å berike seg på bekostning av total ødlegging av fjorden er galskap. Det at det skaper nokre få arbeidsplassar som truleg blir utenlanske er eit dårleg argumemt. Då set vi at med eit fåtal privat personar som tjener pengar på noko som ligg knust og ødelagt tilbake, noko vi i Norge kan unngå med dei enorme midlane vi disponerer. Det staten sitt igjenn med er småpengar. Er det grunn god nok til å ødelegge natur og miljø!? Eg seier nei til dumping i fjorden.»