Gruvegigant får tillatelse til miljødumping i Finnmark

I går ga Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) Sydvaranger Gruve tillatelse til å fortsette sin omstridte bruk og utslipp av det kjemikaliet Magnafloc 1707. – Hvis dette er måten Norge skal fortsette å forvalte sine naturressurser på, lover det svært dårlig for fremtiden. Vi håper Miljøverndepartementet tar det ansvaret Klif ikke evner å ta, og sier nei til utslipp av giftige kjemikalier i Bøkfjorden, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Sydvaranger Gruve AS (SVG) søkte i høst om å få benytte seg av kjemikaliet Magnafloc 1707 som flokkuleringsmiddel i forbindelse med utvinningen av jernmalm like ved Bøkfjorden i Finnmark. Søknaden kom etter at Klif våren 2010 avdekket at SVG allerede brukte dette kjemikaliet ulovlig, og slapp det ut i fjorden. Klif uttalte at de så alvorlig på avvikene, og mente det var kritikkverdig at SVG tok i bruk et kjemikalie uten å ha tilstrekkelig kunnskap om kjemikaliets miljøegenskaper. Den ulovlige bruken ble anmeldt av Naturvernforbund og Natur og Ungdom i sommer. I går tillot altså det samme direktoratet utslipp av samme kjemikalie. Magnafloc 1707 er svært tungt nedbrytbar i miljøet, og ville havnet i kategori rød eller svart og ikke fått utslippstillatelse om den hadde vært brukt av et oljeselskap. Bedriften ble i fjor anmeldt av Naturvernforbundet og
Natur og Ungdom for å ha brukt kjemikaliet uten tillatelse. Gruva drives av australske Northern Iron med Tschudi Mining som største eier. Naturvernforbundet vil anke den nye tillatelsen.

– Det er hårreisende at ett og samme direktorat tillater bruk av et kjemikalie vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene av, og som de selv kritiserte sterkt da det ble avdekket at det ble brukt ulovlig for mindre enn ett år siden, sier Haltbrekken.

Les klagen fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom her

Mer skadelig kjemikalie
I SVGs opprinnelige utslippstillatelse har de lov til å bruke flokkuleringsmiddelet Magnafloc 10. Magnafloc 1707 er et helt annet middel, med mer alvorlige konsekvenser enn Magnafloc 10. Hovedkomponenten i Magnafloc 1707 kalles PolyDADMAC, som både er meget giftig for vannlevende organismer, og brytes meget langsomt ned. Nå har altså Klif tillat bruken av dette kjemikaliet, og at det slippes ut i Bøkfjorden – en nasjonal laksefjord.

Vedtak på dagen
I forbindelse med at søknaden om 18 måneders bruk av Magnafloc 1707 ble sendt, ba Sydvaranger Gruve også om midlertidig tillatelse til bruk av kjemikaliet frem til søknaden var behandlet i Klif. SVG fikk den midlertidige tillatelsen behandlet og godkjent på dagen. Den midlertidige utslippstillatelsen ligger nå inne til klagebehandling hos Miljøverndepartementet etter at Natur og Ungdom og Naturvernforbundet påklaget vedtaket i november i fjor.