Hemmeligholder planer om gruvedumping i Førdefjorden

Et dokument fullt av svarte sladder, det var hva Naturvernforbundet fikk da organisasjonen krevde innsyn i planene om dumping av store mengder gruveslam i Førdefjorden.

– Dette er helt uhørt! Planene om gruvedumping vil føre til alvorlig forurensning av Førdefjorden. Informasjon om et så miljøskadelig prosjekt kan ikke holdes hemmelig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Etter ønske fra gruveselskapet Nordic Mining har Direktoratet for mineralforvaltning bestemt at nøkkelinformasjon om det omdiskuterte gruveprosjektet skal unntas offentlighet. Nordic Mining søkte 1. februar om driftskonsesjon til å utvinne mineralet rutil fra et åpent dagbrudd i Engebøfjellet i Vevring. Gruveavfallet skal dumpes i Førdefjorden.

Her er Naturvernforbundets klage på manglende innsyn i Nordic Minings søknad om driftskonsesjon.

Naturvernforbundet får ikke innsyn i hvor mye malm som skal tas ut og hvor mye gruveavfall som skal fylles i fjorden. Informasjon om hvor finmalte massene kommer til å være, sprengningsmetode og underjordsdrift er også sladdet ut, i tillegg til en lang rekke opplysninger.

Her er noen av sidene med svartsladding av Nordic Minings søknad om driftskonssesjon til gruvedrift i Engebøfjellet ved Førdefjorden.  

– Vi krever full åpenhet om gruveplanene, og vi stiller oss sterkt kritisk til at direktoratet velger å holde så viktig informasjon borte fra offentligheten, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet ba i februar innsyn i Nordic Minings søknad om driftskonsesjon. I dokumentet organisasjonen fikk oversendt er et hundretalls sider er sladdet ut i sin helhet. I tillegg er store felter svartet ut gjennomgående gjennom hele dokumentet. Naturvernforbundet har nå klaget på vedtaket om å unnta disse opplysningene fra offentlighet.