Send e-post for å stanse gruvedumping i Førdefjorden

Vi oppfordrer alle naturvenner til å sende e-post til næringsminister Jan Christian Vestre og si klart og tydelig NEI til gruvedumping i Førdefjorden. Vestre behandler nå vår klage på driftstillatelsen til gruvedrift i Engebøfjellet. Avgjørelsen kan komme når som helst. Bruk skjemaet nedenfor og vær med på å gi Vestre tydelig beskjed om at vi vil bevare Førdefjorden ren og artsrik.

– Gruvedumping vil utrydde alt liv i deponiområdet og føre til forurensning av Førdefjorden. Norge står nå alene sammen med Papua Ny-Guinea om å tillate ny gruvedumping i sjøen. Her er vi på helt feil kurs, og det er på høy tid at regjeringen innser det, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

I august 2020 klagde Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og elleve andre organisasjoner på driftstillatelsen til Engebøprosjektet. Du kan lese mer om saken her