– Spiller russisk rulett med Førdefjorden

Miljødirektoratet tillater utslipp av kjemikaliet SIBX i Førdefjorden i forbindelse Nordic Minings gruvedrift. – Dette er helt uakseptabelt. SIBX er ekstremt giftig for vannlevende organismer. Her spiller Miljødirektoratet russisk rulett med en ren fjord, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Nordic Mining fikk i går tillatelse til å slippe ut to tonn SIBX i Førdefjorden hvert år. Tillatelsen ble gitt til tross for advarsler om negative miljøkonsekvenser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Fiskarlaget og flere andre har protestert mot bruken av det giftige kjemikaliet.

Les også: E-post-storm mot gruvedumping i Førdefjorden

SIBX er et flotasjonskjemikalium som skal brukes i Nordic Minings utvinning av rutil fra Engebøfjellet. På databladet til SIBX står det følgende: «Highly toxic to aquatic life. May form complexes with heavy metals, increasing their uptake, ie fish may accumulate heavy metals more readily» og «This material is toxic to aquatic organisms and should be kept out of sewage and drainage systems and all bodies of water.»

– Å tillate et utslipp av en slik gift i en frisk og artsrik fjord er et svært risikabelt eksperiment. Det sier seg selv at vi ikke kan behandle fjordene våre på denne måten, sier Ask Lundberg.

Hun gjør det klart at Naturvernforbundet nå vil klage på tillatelsen. Saken havner dermed i Nærings- og fiskeridepartementet, som i tillegg behandler en klage fra Naturvernforbundet og elleve andre organisasjoner på selve driftskonsesjonen til gruveprosjektet.

– Det er helt avgjørende at vi får stanset dette. Hvis de tillater ett prosjekt med utslipp av gruveslam med innblanding av SIBX, blir det vanskelig å si nei til kommende søknader. Dette kan få svært alvorlige konsekvenser for livet i mange norske fjorder, sier Ask Lundberg.

Samtidig som Miljødirektoratet ga tillatelsen til utslipp av SIBX deltok direktoratet denne uken på en konferanse som markerer starten på FNs tiår for restaurering av natur. Her ble det vist til at det er rimeligst å hindre ødeleggelse av natur og at det må iverksettes tiltak der naturen har blitt ødelagt.

– I det ene øyeblikket gir Miljødirektoratet tillatelse til å drepe alt liv i et stort areal i Førdefjorden, både med slam og giftstoffer. I det neste snakker direktoratet varmt om å hindre ødeleggelse av natur. Dette henger ikke på greip, sier Anne-Line Thingnes Førsund, styremedlem i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

– Er dette bare ord, eller mener Miljødirektoratet alvor når de snakker om å hindre ødeleggelse av natur, spør Thingnes Førsund.

Å bruke sjødeponi i gruveindustrien er en utdatert metode som kun vil benyttes av 4 land i verden fra 2023, og Norge er det eneste europeiske landet som fortsatt opererer med dette.

I sitt vedtak legger Miljødirektoratet stor vekt på en studie som gruveselskapet selv har finansiert. Det har kommet flere innvendinger mot denne studien, blant annet fra Havforskningsinstituttet. Instituttet har påpekt at studien ikke har tatt høyde for at SIBX brytes saktere ned i det kalde vannet i Førdefjorden. Instituttet mener også at nedbrytningsproduktet av SIBX har vært påvist giftig for dyr i ferskvann, og kan derfor være giftig for sjølevende organismer også.

I august klagde Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og elleve andre organisasjoner på driftstillatelsen til Engebøprosjektet. Saken er nå til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet, og det er ventet en snarlig avgjørelse. I den forbindelse har Naturvernforbundet gått ut i sosiale medier og oppfordret folk til å sende e-post til næringsminister Iselin Nybø via denne nettsiden: https://naturvernforbundet.no/gruvedumping/.