Takk for at du støtter Førdefjorden!

Din e-post er nå sendt til næringsminister Jan Christian Vestre.

Førdefjorden

Naturvernforbundet fortsetter kampen for Førdefjorden. Førdefjorden er en frisk og artsrik fjord med store naturverdier og fire lakseførende vassdrag, og den har spesielt vern som nasjonal laksefjord. Førdefjorden har rik bunnfauna, og i fjorden lever flere rødlistede og fredede arter. Virkelig noe å kjempe for!

Du kan lese mer her: 

Kampen for fjordene

Krever blankt avslag til giftutslipp i Førdefjorden

Ugyldig saksbehandling av gruvedumping i Førdefjorden – krever omgjøring