Tydelig nei til gruvedrift

Gruveselskapet Arctic Gold får ikke drive gruvedrift i Kautokeino. – En stor seier for natur og matproduksjon, sier Geir Jørgensen fra Naturvernforbundet.

Det blir nok en gang nei til gruvedrift i Kautokeino. Det bestemte kommunestyret mandag. Fem fra Flyttsamelista, to fra Venstre, en fra Høyre og to fra Samefolkets parti stemte nei til konsekvensutredning og sikret flertall.

– Vi gratulerer  kommunestyret som for andre gang sier nei til gullgruve i reinens beiteområder. Dette er en sak Naturvernforbundet i Finnmark og Ávjovárri har jobbet mye med, sier Geir  Jørgensen, 

I begrunnelsen påpeker kommunestyrets flertall at samiske rettigheter veier tungt.  

–  Kautokeino kommune er en urfolkskommune som har som visjon å være veiviser i Sápmi. Dette forplikter kommunen til å gå foran som et godt eksempel og ivareta behovene til kommunens egen befolkning, kultur, naturmiljøet og næringer for fremtiden. Som arealplanmyndighet er kommunen suveren til å ta selvstendige avgjørelser om hvilke tiltak som er akseptable uti fra et langsiktig perspektiv, skriver flertallet i sin begrunnelse. 

Forskning gjort av bl.a. UNEP, NORUT og NINA viser at reindrift ikke vil bestå i sin nåværende form dersom inngrep forsetter i samme tempo som hittil. 

– Ved å avvise planprogrammet gir kommunen et klart signal til nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å gjøre større naturinngrep om at kommunen ønsker å ivareta eksisterende næringers eksistens, skriver kommunestyrets flertall. 

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, jubler over seieren, og håper kommunestyrets beslutning vil respekteres. Kommunepolitikerne frykter nå at staten skal tvinge gjennom gruvedrift. 

– Nå blir det spennende å se om regjeringa som skal være lokaldemokratiets varmeste forsvarere lar Kautokeino beholde sitt nei, sier Haltbrekken.