Du er her:

Humla er en av våre viktigste pollinerende insekter. Du kan gjøre livet lettere for den i sommer.

Humla er en av våre viktigste pollinerende insekter. Du kan gjøre livet lettere for den i sommer. Foto: Atle Mjelde

Hjelp våre summende venner

Hjelp humla!

Humler og bier pollinerer trær og planter som gir oss frukt og bær. Men over hele verden er pollinerende insekter i tilbakegang, og mange humler i Norge står i fare for å forsvinne. Du kan gjøre en innsats for å hjelpe humla!

Uten humler og bier ville store deler av verdens matproduksjon og økosystemer kollapse. Vi kan takke humlene og biene for hver tredje matbit vi spiser.

Humler er særlig viktige her i nord, det er humla vi må takke for at vi har blåbær i skogen, at høyfjellsplantene våre blir bestøvet, og at vi har norsk eple-, agurk- og tomatproduksjon. 

I store deler av verden er humle- og biebestandene under sterkt press, og noen steder har den kollapset. Også i Norge er flere humlearter truet. Humla trues både av nedbygging av natur, tap av blomsterenger og klimaendringer. Naturvernforbundet jobber for å bevare naturen og redusere klimautslippene - og ta vare på humla. 

Bli humlevenn

Dette kan du gjøre for humla i sommer:

1. Plant humlevennlige planter 

Image

Har du en hage eller balkong, ja da kan du være med å hjelpe humlene Her kan du nemlig plante humlevennlige planter, som gir mat til humlene hele sesongen.

I balkongkassa kan du plante lyng, krokus, lavendel, prestekrager, blomkarse og urteplanter.
I hagen kan du plante et staudebed med; lavendel, krokus, bondepeoner, forglemmegei, akeleie, blåklokker, ridderspore,  revebjeller og iriser. Busker som rhododendron, rosespirea og klokkebusker er ikke bare nydelige å se på, men disse er humlene spesielt glade i. Mange rosesorter er også fine humleplanter, men husk ikke plant svartelistede roser som rynkerose. Det er også verdt å nevne sommerfuglbusken, som med sine nydelig lilla blomsterranker, ikke bare er en yndet humleplante, men denne tiltrekker til seg sommerfugler som en magnet. Her finner du liste over humlevennlige planter. 

Med barna kan du plante blomkarse og solsikker, dette er humlevennligeplanter som er både er spiselige for oss og humlene, og ikke minst lette å få til. Plant urteplanter, disse kan både du og humlene få matglede fra. Alle urteplantene som timian, mynte, rosmarin, salvie og oregano er kjempe fine humleplanter. Disse egner seg både godt i balkongkasser og i hagen. Husk hold deg unna svartelistede planter. Her finner du informasjon om risikoartene.

2. Ikke sprøyt gift i hagen

Gift i hagen er unødvendig. Mange sprøytemidler inneholder stoffer som påvirker humlene negativt, og kan enten drepe de eller svekke retningssansen til humlene. Sprøytemidler er også ofte skadelig for andre dyr, som fugler, små pattedyr, amfibier.

3. Invitér de ville plantene inn i hagen

Det er mange ville planter som vokser naturlig i norsk natur, som humlene er avhengig av. Dette er for eksempel treet selje (gåseunger), som blomstrer tidlig på våren og er en viktig matplante for mange pollinerende insekter. Kløver, blåklokker, erteblomster, tistler og mange andre blomstrende ville engplanter er yndet av humlene.

Hageeierne kan gi viktige bidrag ved å legge til rette for mer biologisk mangfold som humler og bier har behov for. Det viktigste hageeiere faktisk kan gjøre, er å la humla suse og la hagen gro litt vilt med løvetann og ugress. Hvis alle gjør sitt, vil det bety noe i den store sammenhengen

4. Slå et slag for slåttemarka

Image
Fotograf: Buskerud

Slåttemarker er naturlig blomsterrike, her finnes det mange ville planter som humler elsker. Ta et slag for slåttemarka, slik kan du både hjelpe humlene og samtidig ivareta et utrolig mylder av biomangfold. 

 

 

 

5. Lag en humlekasse / humlehotell

ImageSett opp humlekasser i et bortgjemt hjørne i hagen din, slik kan du gjøre en humledronning glad, når hun tidlig på våren setter ut for å finne et nytt hjem til familien sin.

 

 

 

 

Derfor er det viktig å ta vare på humla: 

  • Uten humler og bier ville verdens matproduksjon og økosystemer mest sannsynlig ha kollapset. Verdens matproduksjon er i en stor del avhengig av humler og bier. Humler er veldig effektive pollinatorer, de brukes derfor i mange drivhus i Norge (agurk, tomat etc.). Det anslås at mellom 15 og 30 prosent av maten vi spiser er bestøvet av bier og humler. En stor andel av våre blomsterplanter er avhengige av insektsbestøvning for å kunne danne frø og formere seg.
  • Dør humlene vil også mange økosystemer kollapse. I nordlige strøk er humla spesielt viktig, disse pelskledde og varmblodige insektene er tilpasset et liv i nordlige strøk og kan være aktive både i sludd og gråvær. 
  • Norge har derfor et rikt mangfold av humler og hele 35 av verdens ca. 250 arter er påvist hos oss. Hele 14 prosent av verdens humlearter finnes her i landet. Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på humlene. Og det haster, 6 av norges 35 arter er i fare.