Lundefugl er blant artene som sliter når havet ikke er kaldt nok.

Lundefugl er blant artene som sliter når havene ikke er kalde nok. (Foto: Dany Sternfeld/Flickr.com/CC BY-NC-ND 2.0).

Når havene ikke er kalde nok

Når klimaet endrer seg, er det ikke bare lufta som blir varmere. Også havet varmes opp av de stigende temperaturene, og havet blir også surere. Det er problematisk for artene som lever i og av havet, og mange av dem står i fare for å dø ut.

I 2019 ble FNs nye spesialrapport om hav og is publisert. Forskerne bak rapporten slo fast at klimaendringene gir uunngåelige konsekvenser for havet, både på kort og lang sikt. Oppvarmingen av havet skjer nå dobbelt så raskt som for 25 år siden. 

Dette er dårlig nytt for både havet som et helhetlig økosystem, men også for enkeltartene som lever her. Havet er et enormt og komplekst økosystem, og endringer i bestanden til én av artene kan påvirke mange andre. Blåskjell, for eksempel, har spredt seg nordover til Svalbard på grunn av økte temperaturer, men i sør blir den utkonkurrert av stillehavsøsters. Stillehavsøstersen - som er fremmed her, men forekommer naturlig i Stillehavet fra Japan til Beringstredet - trives godt i norske farvann nå som temperaturene øker. Blåskjell er viktig føde for ærfugl, og derfor kan nedgangen i den sørlige blåskjellbestanden påvirke ærfuglen. Mangel på føde på grunn av klimaendringer er et stort problem for mange sjøfugler.

Noen arter, slik som blåskjell, flykter altså nordover når havene blir varmere. Andre arter klarer ikke å flykte, fordi det er andre forhold som holder dem igjen – for eksempel tilgang til hekkeplasser eller gyteområder. I tillegg må de hanskes med flere andre trusler, for eksempel plast i havet, fremmedartsinvasjoner og lydforurensning. Det gjør dem mer sårbare for endringer i klima.

I Norge er 16 marine arter truet av klimaendringer, ifølge Artsdatabankens rødliste fra 2015. Av disse er fire arter kun tilknyttet Svalbard. Disse 16 artene får problemer når havet varmes opp og blir surere. I tillegg er tre arter nær truet, det vil si at det går bra med dem enn så lenge, men utviklingen går i negativ retning. Når klimaendringene blir mer alvorlige, kan vi forvente at flere arter havner på rødlista.

Av de truede artene i havet finner vi både pattedyr, sjøfugl og fisker, og dessuten et krepsdyr, et bløtdyr og en alge. Her er de truede artene:

Pattedyr: Klappmyss, grønlandshval, narhval, steinkobbe, isbjørn, hvalross
Fugler: Lomvi, alke, krykkje, ismåke, lunde
Fisker: Pigghå, håbrann
Krepsdyr: Piggishavsreke
Bløtdyr: Speilskjell
Alge: Sphaeroplea annulina

I tillegg er tre arter nær trua: 

Polartorsk, den arktiske niøyen Lethenteron camtschaticum og korallen Lophelia pertusa. 
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.12.2020